31.05.19 11:56
Hei
er det noen som har forslag hvordan å tolke til norsk språk
"Dienst nach Vorschrift",
som betyr: å utføre arbeidsoppgaver
med en høy grad av forsiktighet, slik at det fører til en opphold
i arbeidsflyten, mens man beroper seg på gjeldende instrukser og regelverk.

31.05.19 13:51
Gå sakte-aksjon.

01.06.19 10:03
Mens man påroper seg gjeldende .....

01.06.19 12:55
Påberoper seg

02.06.19 15:10
Det er det som er en gå sakte-aksjon. Påberopelsen av regler og forskrifter er underforstått. Det holder altså lenge med bare
«gå sakte-aksjon».