07.06.19 13:15, Sandra1
Hei

Ich sitze mal wieder über meinen Norwegischhausaufgaben......

På torget så han en lyshåret gutt som han syntes det var noe kjent med.
Den hervorgehobenen Teil verstehe ich nicht. Dem Sinn nach heisst es wahrscheinlich: Von dem
er glaubt ihn etwas zu kennen.
Die Formulierung mit det und noe verwirrt mich.
Kann jemand das erklären?

De fleste nordmenn snakket fremdeles sin egen norske dialekt.
Wieso hat norsk hier ein e bekommen?
Ist das ähnlich wie bei "min beste venn"?

Regjeringen ble satt sammen av folk fra alle de politiske partiene.
Ich hätte de weggelassen.

Vielleicht könnt ihr mir die Sätze erklären. Lieben Dank vorab!

Sandra :)

07.06.19 16:09, Geissler de
Det er noe kjent med ham = etwas an ihm kommt einem bekannt vor

Auf dem Marktplatz sah er einen blonden Jungen, an dem ihm etwas bekannt vorkam.

Das "e" bei norske steht da, genau wie du vermutest, wegen des vorangestellten
Possessivartikels, der die bestimmte Adjektivform verlangt.

Bei der dritten Frage möchte ich gerne an die Muttersprachler verweisen. Ich würde sage, dass man
de auch weglassen kann, lasse mich aber gerne eines besseren belehren bzw. über
Bedeutungsnuancen aufklären.

08.06.19 02:38, Mestermann no
Det siste spørsmålet, "folk fra alle de politiske partiene" kontra "folk fra alle politiske partiene", handler om enkel kontra
dobbel bestemmelse av substantivet. På norsk setter vi ofte substantivet i bestemt form etter et adjektiv med adjektivets
bestemte artikkel: den snille gutten, det store huset, de politiske partiene. Dobbelt bestemmelse er den mest uformelle og
oftest forekommende formen av adjektiv + substantiv.

Bruker man dobbel bestemmelse, må altså den bestemte artikkel med. Det kan altså ikke hete "...ble satt sammen av folk fra
alle politiske partiene", da mangler den bestemte artikkelen, i dette tilfelle de. Det må altså hete: "...ble satt sammen av folk
fra alle de politiske partiene".

Derimot kan man bruke enkel bestemmelse. Da trenger man ikke den bestemte artikkel "de", men da må heller ikke
substantivet bøyes i bestemt form. Det må altså være samsvar:

"...ble satt sammen av folk fra alle politiske partier."

08.06.19 08:53
Denne forklaringen tviler jeg på og holder med Geissler. Bestemt form etter "alle" er vanlig og
trenger ikke den bestemte artikkelen.

08.06.19 09:19, Sandra1
Vielen Dank Mestermann, Geissler und 8:53

:)

08.06.19 10:22
Mestermann har rett. Det heter enten «...alle de politiske partiene.» eller «...alle politiske
partier». Jeg viser til hva «www.regjeringen.no» skriver:
2"Kongen kan òg bli rådd til å ta kontakt med alle dei parlamentariske leiarane..."
https://www.regjeringen.no noom-regjeringaslik-blir-norge-styrtkva-skjer-ved-eit-
regjeringsskifteid270340

08.06.19 11:26
Det er det norske folket som har rett. En femtedel av det er enten språkdust, eller det går an å
bruke begge variantene. Folkets uttrykksmåte finner man ikke på regjeringssider (nynorskpreget), men
heller ved å bruke en søketjeneste som Google:

"alle de politiske partiene" = 154 tekster
"alle politiske partiene" = 48 tekster

Selv ville jeg ikke brukt "alle politiske partiene", men å si at det er feil når den språklige
virkeligheten viser noe annet, går litt langt.

08.06.19 11:32, BeKa de
Jetzt habe ich noch eine Frage zum zweiten Satz:

Wenn der vorangestellte Possessivartikel beim Adjektiv "norsk" die bestimmte Form
verlangt, wieso gilt das nicht auch für das Adjektiv "egen"?

Gruß
Birgit

08.06.19 13:40, Mestermann no
For å ta det opprinnelige spørsmålet først. Det er ikke Mestermann som har rett, det er språket som har rett. Regelen er slik
jeg refererte den. På en norskprøve ville "alle politiske partiene" gitt feil. Man kan forsøke med andre eksempelsetninger, så
merker man at en slik sammensetning, uten den bestemte artikkel, støter mot både regler og norsk språkfølelse:

Han smiler til alle snille guttene.
Hun satte seg i pene bilen.
Han tok på seg grønne klærne.
Vi skrev brev til syke vennene.
Han er medlem av norske akademiet.

:-)

Det må altså hete: han smilte til alle de snille guttene, hun satte seg i den pene bilen, han tok på seg de grønne klærne, vi
skrev brev til de syke vennene, han er medlem av det norske akademiet.

I enkeltbestemmelse droppes artikkelen, men setningene får da et formelt og mer prinsipielt, overordnet preg:

Vi skrev brev til syke venner - da er det ikke først og fremst spesifikke venner det pekes på, men den uegennyttige aktiviteten i
seg selv.
Han er medlem av Det norske Akademi - da er det selve Det norske Akademi man sikter til, ikke et hvilket som helst akademi i
Norge.

Sml. her forskjellen mellom "den ukjente soldaten" og "den ukjente soldat".

Førstnevnte (dobbelt bestemmelse) er en hvilken som helst soldat man ikke kjenner, en fremmed: "Den ukjente soldaten
forsvant i mørket, like stille som han hadde kommet".

Sistnevnte (enkelt bestemmelse) er den ene, falne soldaten som er pekt ut til å symbolisere krigens ofre: "Den ukjente soldat
ligger begravet under Triumfbuen i Paris."

Når et googlesøk viser at "alle politiske partiene" forekommer på norsk, så skyldes nok dette svensk påvirkning. På svensk
brukes bestemmelsene litt annerledes, slik at det formelle, overordnede preget brukes med bestemmelse av substantivet men
ved at man ofte dropper artikkelen:

Hon är ledamot av Svenska Akademien (norsk: Hun er medlem av Det svenske Akademi)
Jag skrev til alla politiska partierna (norsk: Jeg skrev til alle politiske partier).

I mindre overordnede, mindre formelle sammenhenger, fungerer det stort sett som på norsk:

Akademien håller sina möten i den gröna salen (som på norsk: Akademiet holder sine møter i den grønne salen)
Han skrev til alla dom politiska partierna (som på norsk: Han skrev til alle de politiske partiene)

At noe er riktig på svensk, medfører som kjent ikke at det blir riktig på norsk. Det kan godt tenkes at denne påvirkningen med
tiden vil føre til at en setning som "han skrev til alle politiske partiene" blir riktig på norsk, men inntil videre er den helt feil. Her
i forumet må vi gi svar på hva som for tiden er normativt riktig og galt, ikke vise til at tilfeldige språkbrukere gjør feil på
internett.

Når det gjelder Birgits spørsmål så er det adjektivet som skal bøyes i samsvar med possesivpronomenet i setningen: Min egen
norske dialekt. Egen opptrer her som determinativ og bøyes etter subsantivet, sml. også

Mitt eget gule hus.
Hans egen beste venn.
Mitt eget snille, pene, vakre barn
Våre egne gode venner

08.06.19 13:43
@11:26 Påstanden din om at regjeringa er nynorskpreget usaklig. Regjeringa er forplikta til å
skrive tekster både på bokmål og nynorsk."Vårt tema" er ikke et spørsmål om nynorsk kontra
bokmål.

«Tirsdag morgen møtes alle de parlamentariske lederne til et første måte om fordeling av
viktige verv på Stortinget. «
https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/Jk4nm/Limi-til-topps-i-Frps-storting...
fire-ar-pa-Stortinget

08.06.19 14:03
Mestermann, dvs. grammatikkboka har rett. Det kan ikke hete «folk fra alle politiske partiene», artikkelen MÅ med hvis
substantivet står i bestemt form. Det er en helt elementær regel. Det spiller ingen rolle om det er på bokmål eller nynorsk, her
er regelen lik i og ufravikelig i begge målformer.

08.06.19 15:22, Sandra1
Danke für die 2. super Erklärung Mestermann!

Und Danke an Birgit für die Frage bzgl. engen. Die folgende Erklärung dazu konnte ich ebenfalls gut
gebrauchen :)

08.06.19 22:56
Ja, Mestermanns andre forklaring er bedre, men treffer ikke helt utgangspunktet heller som er
bestemt form etter alle. Fire av eksemplene som Mestermann anfører, er derfor ikke relevant. Siden
"snille gutter" er et sjeldent fenomen, prøver vi heller "alle snille barna" med Google og ser at
nordmenn bruker det, om enn mindre enn "alle de snille barna". Hvis formen uten artikkel "støter mot
norsk språkfølelse", som Mestermann skriver, hvordan kan det da ha seg at nordmenn så ofte utviser
så dårlig språkfølelse? Det er ubegripelig - med mindre folket (som eier språket) har en mindre
bastant oppfatning av hva som er brukbart norsk og hva som ikke er det.

09.06.19 01:58
Feilen blir ikke riktigere av at du gjentar det dårlige argumentet ditt for tredje gang og opphøyer deg til «folket». Det er ikke
sånn et språk blir normert.

Regelen for bruken av dobbel bestemmelse er på norsk absolutt og uten unntak. Den er tilnærmet aksiomatisk. Slå gjerne
opp i en grammatikkbok selv, om du har litt vondt for å få høre det av andre.

I forumet forsøker vi å gi hjelp bl.a. til tysktalende som lærer norsk. Enkelte av dem skal ta prøver og eksamener. Da kan vi
ikke fortelle dem at det som er feil, er riktig. Setningen «regjeringen ble satt sammen av folk fra alle politiske partiene» ville
gitt feil på eksamen. Vi må holde oss tildet som er korrekt, normert skriftlig norsk.

Du må selvsagt gjerne fortsette å gjøre feil. Ingen hindrer deg i det. Men ikke presenter feilen som riktig i forumet.

09.06.19 03:14, Mestermann no
Her ble det spurt etter hva som er riktig og galt. Det svaret ble gitt. Det ble ikke spurt etter hva som forekommer hvis man
googler. Da finner man alt mulig.

09.06.19 04:01
«Han snakket med alle snille barna», «han kjøpte alle gule bananene» - Hahaha. Det er sånt som fireåringer sier.

09.06.19 09:16
Men fireåringene flest lar seg korrigere når de hører hva som er riktig språk :)

09.06.19 09:36
Det skal være "fireåringer flest", ikke "fireåringene flest". Jf. Folk flest- folk i sin
alminnelighet.

09.06.19 09:44
"Du må selvsagt gjerne fortsette å gjøre feil."
Jeg gjør ikke feil. Som jeg skrev (11:26): Selv ville jeg ikke brukt "alle politiske partiene".
Men siden "regelen for bruken av dobbel bestemmelse ... er tilnærmet aksiomatisk", lurer jeg nå
veldig på hvorfor en så stor del av mine landsmenn gjør feil.

09.06.19 10:47
Du er tysk.

09.06.19 11:54, Mestermann no
Hvis vi gjør et trunkert søk på "alle snille barna" på google, får vi under 100 treff. Ved nærmere ettersyn viser det seg imidlertid
at en god del av dem gir treff på samme linje fra en tekst av rap-bandet Yoguttene, som gjør et poeng av å bruke barnslige
eller gebrokne vendinger i tekstene sine. De øvrige treffene handler stort sett om julenissen og er vel også skrevet med bevisst
bruk av denne barnslige vendingen. Det blir derfor en overdrivelse når 22:56 bruker dette som et bevis på at "alle snille barna"
er i vanlig bruk på norsk.

Når det gjelder "alle politiske partiene" så har jeg i innlegget 13:40 forsøkt å svare på hvor jeg tror kilden til feilen ligger,
nemlig i svensk påvirkning. En annen kilde kan også tenkes å være at "alle de politiske partiene" er en lang harang i munnen.
Resultatet er nok at mange sier noe sånt som "alldi poltitiske partiene" eller "all' pollitiske partiene". Sammentrekningen
muntlig kan tenkes å smitte over i skriftspråket.

Det er imidlertid en overdrivelse å påstå at en "stor del" av norske språkbrukere gjør feil også her. Et trunkert søk på "alle
de politiske partiene" gir over 27 000 treff, mens "alle politiske partiene" gir under 4000 treff. 4000 er allikevel såpass mange
at spørsmålet om hvorfor akkurat denne feilen blir gjort, er betimelig. Til dette kan jeg bare vise til hva jeg skrev 13:40 og i
dette innlegget. Ytterligere feilkilder kan skyldes at den som skriver har uteglemt artikkelen, eller kan skyldes at den som
skriver forveksler to grammatiske plan under skrivningen. Endelig kan det altså være at en slik formulering ikke lenger støter
mot språkfølelsen hos dem som skriver.

Det er imidlertid ingen tvil om hva som er riktig og galt her, og hva vi i forumet må svare den som spør. Som 01:58 skriver, er
regelen for dobbelt bestemmelse tilnærmet aksiomatisk på norsk, og den er uten unntak (annet enn i vokativ, der man
stundom kan høre: "hei, alle barna!"). Aksiomatisk vil si at den er bærende for selve språkstrukturen i norsk. Brudd mot slike
aksiomer er sånt som vekker språkforskernes særlige interesse. Det er imidlertid første gang jeg er borti at regelen for dobbel
bestemmelse kan tenkes å vakle. Hvis dette er tilfelle, kan det muligens være et utslag av at vi mindre og mindre bruker
enkeltbestemmelse ("alle politiske partier") som ofte virker svært formelt, og at dette har etterlatt et grammatisk "hull" i
språkfølelsen, som enkelte språkbrukere da fyller med "alle politiske partiene" – som sagt: muligens etter svensk mønster. I så
tilfelle har forumet gjort en oppdagelse, som jeg skal bringe videre til nærmeste språkprofessor for kommentar. Den vil jeg evt.
komme tilbake til.

Ikke i noe tilfelle betyr dette at vi her i forumet kan begynne å utlegge "alle politiske partiene", "alle snille barna" og lignende
setninger som riktige. De er gale, og vil nok fortsette å være det i overskuelig fremtid. Siden dette er et rent skriftlig forum, må
vi holde oss til det som er riktig i normert skriftspråk. Som 01:58 skriver, er det også slik at flere brukere her lærer norsk og
skal levere lekser, skal opp til prøver osv. Også av hensyn til dem må vi holde oss strengt til det som er riktig etter boka.