12.06.19 14:52
Stichwörter: Demonstrativpronomen, denne
Hei

In meiner Grammatik steht "nach denne steht das Substantiv in der bestimmten Form",

Gleichzeitig steht im Text aber "denne rett omfatter...."

Dort wurde nach denne aber nicht die bestimmte Form benutzt.

Wie ist das zu erklären?

12.06.19 15:04
Ich gehe davon aus, dass "rett" hier Recht und nicht Gericht (Essen) bedeutet.
Wie Mestermann weiter unten und auch in früheren Beiträgen erklärt hat, wird die einfach bestimmte
Form häufig benutzt, wenn es um etwas Abstraktes geht (Recht) und man sich formell ausdrückt. Auch
bei festen Begriffen wie "Det hvite hus".

12.06.19 15:53
Ja, die Beiträge habe ich gelesen, aber ich dachte bei denne, dette und disse sei das anders.

Ist es aber anscheinend nicht....

12.06.19 16:36
Ich wundere mich genau wie 15:53 auch, denn sind nicht dobbelt bestemmelse und
Demondtrativpronomen denne, dette 2 verschiedene Paar Schuhe?

12.06.19 19:25, Mestermann no
Bei denne und dette funktioniert die doppelte Bestimmung wie früher erklärt. Normalerweise steht das Substantiv nach denne
und dette in der bestimmten Form, also doppelt bestimmt.

Bei gewissen mehr formellen, feierlichen, literarisch-poetischen oder festen Ausdrücken, aber, kommt es vor dass das
Substantiv nicht in der bestimmten Form nach denne und dette steht (übrigens auch nach disse und visse):

All makt skal samles i denne sal (Motto des norwegischen Parlamentarismus)
Denne femte symfoni var så vellykket at det tok lang tid før han skrev en sjette
Etter disse ord skal jeg få be om å takke
Ifølge denne bestemmelse kan ingen skifte navn uten å levere søknad om det

usw.

13.06.19 11:08
Vielen Dank!

13.06.19 19:44
Tysk er et språk hvor det er enkelt å uttrykke både abstrakte og konkrete tanker.
Når tyskere i enkle og moderne norske grammatikker lærer at "i norsk bruker man
dobbeltbestemmelse", innebærer dette i et språkpolitisk og idéhistorisk perspektiv en implisitt
oppfordring til å avvikle (redusere) muligheten til å sondre mellom abstrakt tenkning (uten
dobbeltbestemmelse) og konkret tenkning (med dobbeltbestemmelse).
Putt gjerne en tysk setning inn i en Google translate og oversett samme setning både til norsk
og dansk og sammenlign deretter resultatene:
På dansk styrer Googles språkalgoritmer i favør av enkeltbestemmelse, på norsk styrer Googles
språkalgoritmer konsekvent resultatene i favør av dobbeltbestemmelse.
Men skal man uttrykke en abstrakt tankegang på norsk, er ofte den "danske" formen - som
samsvarer med tradisjonsbasert norsk (kikk gjerne på noen ulike, mer krevende tekster på
www.bokhylla.no - å foretrekke!
Dette er selvfølgelig krevende for utlendinger, men det er ihvertfall greit å være oppmerksom
på at det moderne dogmet "bruk alltid dobbeltbestemmelse" er utslag av en tankegang som ble
innarbeidet i norsk gjennom en byråkratisk og åndløs samnorskpolitikk.

15.06.19 16:34
"..en byråkratisk og åndløs samnorskpolitikk."
Mestermann sa at vi ikkje skulle karakterisere dei ulike variantane av norsk her på forumet.

16.06.19 21:37, Mestermann no
Den får stå under tvil, siden 19:44 har noen interessante betraktninger om forskjellen mellom enkelt- og dobbeltbestemmelse.