14.06.19 00:02
Stichwörter: Språkføring i norsk
Den norske språkføringen min har blitt kritisert i et norsk forum! What to do about that? Hvordan
forbedrer man sin språkføring? Hva er det for noe i det hele tatt???

14.06.19 08:01, Mestermann no
Språkføring er måten man bruker språket på. Man forbedrer sin språkføring ved å øve seg. Så bare fortsett.

14.06.19 20:29
Mange takk. Tolker det slik at dårlig språkføring er mindre ille enn det å være dårlig i norsk!? Hun
muligens gikk ut fra at jeg var norsk og skrev et dårlig norsk for å være en nordmann? Da er det
ikke helt så ille :-/. Men antakelig mangler det fortsatt mye om jeg blir kritisert for dårlig
språkføring fullstendig ut av det blå!

15.06.19 01:49, Mestermann no
Poenget er at når man forlater et læringsforum som Heinzelnisse og begynner å bruke norsken sin mer og mer praktisk, så
oppstår nye utfordringer og problemer. Dem kan man bare løse selv. Man skal huske at språk er et øvingsfag, og at man alltid
blir bedre. I et læringsforum er det begrenset hva man kan lære, i et diskusjonsforum lærer man mye mer.

15.06.19 14:58
Hmmm... har jeg da forlatt læringsforumet Heinzelnisse? Det er sant faktisk når jeg tenker litt over
det. I den siste tid har jeg knepen vært innom! Kanskje jeg ikke burde ha gjort det? Utdanningen min
i norsk er jo ikke på langt nær over ennå med tanke på alt det jeg grubler over til stadig.

16.06.19 15:17, Mestermann no
Du er utlært.

17.06.19 06:59
Det var trist om det var slik. Men det føles ikke sånn. Eller varierer kraftig. Det er dager der jeg
nesten ikke ser noen forskjell på min evne å uttrykke meg på norsk og tysk. Og så er det andre der
jeg faktisk sliter noe voldsomt. Nesten som om jeg hadde glemt alt igjen. Med jeg innrømmer at også
mine språklige ferdigheter i tysk kan variere voldsomt. Er jeg overtrøtt - og det er jeg ofte i de
siste årene - da kan selv det å finne de riktige ordene på tysk bli til en utfordring.

Mange takk for hjelpen.