14.06.19 08:20
Du bør vel også spørre din kritiker om å konkretisere kritikken, slik at du har noe konkret å
forholde deg til.

14.06.19 20:31
Skal bli! God idé!