16.06.19 12:13
Stichwörter: å tore
Hallo!

Mein Norwegischbuch (stein på stein) schreibt: Hun tør ikke gjøre dette alene.

Muss es nicht å gjøre heißen?

Ulrike

16.06.19 12:26
Nei, du kan si begge deler. Det finnes noen hjelpeverb der det går an å sløyfe "å":

Jeg pleide (å) skrive en del ting i forumet.
Jeg turte ikke (å) skrive det.

Det finnes flere men jeg kommer ikke på de(m) nå...

16.06.19 13:04
Danke dir 12.26

Kann man beispielsweise eine Liste mit den ensprechenden Verben einsehen?

16.06.19 13:27
Det går sikkert an. Men jeg kan ikke være behjelpelig med en sånn der liste. Spørsmålet ditt har
allerede vært omdiskutert mange ganger på Heinzelnisse så du kan kanskje finne tilsvarende tråder
ved å leite etter "å tørre" (= tore) og "å pleie" i arkivet.

16.06.19 13:30
Eller så må du nesten vente til Mestermann er tilbake...

16.06.19 14:59
Danke, die Posts werde ich mir anschauen!

16.06.19 18:30
Setningen «Hun tør ikke gjøre dette alene.» er grammatikalsk korrekt. Grunnen er at «tør» på
norsk er et modalt hjelpeverb. Når modale hjelpeverb i presens eller preteritum står foran en
infinitiv, står alltid infinitiven uten å. Samme regel gjelder også for modale hjelpeverb på
tysk, men på tysk er ikke wagen et modalt hjelpeverb.
Å tore -tør-torde-har tort eller å tore-tør-turte-har turt
Eks. Jeg tør ikke tenke på hva som kunne ha hendt. Han torde ikke svare.

16.06.19 18:48
Mener du (å) si at det er feil å bruke tørre sammen med "å"?

16.06.19 20:09
Danke 18.30 für die gute Erklärung!

16.06.19 20:21
Ja,jeg mener å si at det er feil å skrive infinitivsmerket "å" foran hovedverbet "gjøre" i
setningen "Hun tør ikke gjøre dette alene." "Stein på stein" skriver heller ikke med "å."! Noen
flere eksempler: De tør ikke forstyrre henne. Han torde nesten ikke puste.

16.06.19 20:54
tore er ikke et rent modalt hjelpeverb, men har ofte en slik funksjon. NAOB har eksempler til de
forskjellige kategoriene av tore, med og uten infinitivsmerke:
https://www.naob.no/ordbok/tore_1

Bokmålsordboka
https://ordbok.uib.no/perl/ordbok.cgi?OPP=tore&ant_bokmaal=5&ant_nynorsk...
har dette eksempelet: (ikke) tore å gjøre noe
med infinitvsmerke.

20:21 er litt for kategorisk ved å si at "Hun tør ikke å gjøre dette alene" er feil.

16.06.19 22:32
Jeg oppfatter «ikke tørre å gjøre noe» som nevneform i Bokmålsordboka. Det er dermed ikke sagt
at man skal skrive å foran hovedverbet når man bruker tør/torde som hjelpeverb.

Punkt 1 NAOB. Gitt tør/torde som hjelpeverb. Atten eksempler i NAOB står uten å når
hovedverbet står i infinitiv. Det er bare tre eksempler med å:

- «det å tore forfekte en mening» (Gabriel Scott) Her fungerer infinitiven «å tore» som et
underledd til «det». Merk at det ikke står infinitivsmerke «å» foran infinitiven "forfekte".

-"hvem kunne tørre å la en hel vinbutikk stå åpen og ubevoktet?" (Arne Olav Brundtland)
Her står «tørre å la». La er ikke hovedverbet i setningen.

-"han måtte bare innse at han fryktet dem, og ikke torde å påtale en elev som stønnet over hans
undervisning" (Dag Solstad: Genanse og verdighet 34 1994)
Forfatter Dag Solstad skriver «torde å påtale». Det er dermed ikke sagt at setningen er
grammatikalsk korrekt.

16.06.19 23:18
Dette skriver språkrådet:
https://www.sprakradet.no/svardatabase/sporsmal-og-svar/sloyfing-av-infinitivsme...

Spesialtilfelle: tore

Etter tore nyttar ein ikkje å når tydinga er ‘kunne’, altså i ordlag som «Om eg tør be» (vanlegare
på bokmål enn på nynorsk). Her fungerer tore meir som eit modalt hjelpeverb. Når tore tyder ‘våge’,
kan ein nytte å eller la det vere: «Eg tør ikkje (å) gjere det».

17.06.19 06:47
Mange takk for den utførlige forklaringen (ikke trådstarter). Men dette er jo helt forferdelig så
innfløkt er det.
Med tanke på hvilke grove feil nordmenn ofte gjør og med tanke på hvor sjelden denne "om jeg tør
spørre" tror jeg nesten man kan forenklende si at tørre både kan brukes med og uten "å". Nettopp som
jeg skrev det tideligere i denne tråden.
Trådstarteren spurte jo om flere sånne ord.
Jeg kom inntil nå på

- pleie (å) gjøre
- mene (å) gjøre

Er det noen flere?

17.06.19 11:26
Vielen, vielen Dank für die prima Erklärungen zu meiner Frage

Ihr habt mir super gut geholfen

Ulrike