25.06.19 01:31, Trevor
Hei forum.

Hvis jeg ønsker å si "som er blitt foreslått" kan jeg da si eller skrive "wie vorgeschlagen sind
eller er det "wie vorgeschlagen ist" Hvordan vet jeg om jeg skal bruke sind eller ist?

25.06.19 10:21, Geissler de
Leddsetningen "som er blitt foreslått" kan tolkes på to forskjellige måter. Det kan være en
relativsetning eller som sammenligning. Men usansett må dubruke en eller annen form for "werden"
som hjelpeverb.

I første tilfelle, f. eks. i "Vi må straks iverksette tiltakene som er blitt foreslått", blr det
på tysk slik:
Wir müssen die Maßnahmen, die vorgeschlagen worden sind / wurden, schnell umsetzen.

Her er det "sind" eller "wurden", fordi det viser tilbake til "Maßnahmen", som er flertall.
Om du bruker "worden sind" eller "wurden", kommer an på kontekst og stilnivå.

Dreier det seg om en sammenligning, kan det f. eks. bli "wie vorgeschlagen wurde / worden ist".
Merk at det alltid er entall her, fordi det ikke er noe substantiv som det refereres til.

27.06.19 00:03, Trevor
Ok.Er litt vanskelig for meg med all grammatikken her men kan jeg for eksempel da skrive: Ich habe
eine par Fragen wegen die abschaffung von der Solidaritätszuschlag die von der FDP vorgeschlage
wurde eller vorgeschlagen worden sind? Takk for svar

27.06.19 12:06, Geissler de
Ich habe ein paar Fragen zur Abschaffung des Solidaritätszuschlags, die von der FDP vorgeschlagen
worden ist.

Noen anmerkninger:
- Det heter alltid "ein paar", uansett kjønn eller flertall
- Etter Fragen passer preposisjonen zu bedre.
- Abschaffung er et substantiv --> stor forbokstav.
- von styrer dativ, derfor må det hete von dem --> vom. I skriftlig tysk bruker vi imidlertid
heller genitiv enn en konstruksjon med von i slike tilfeller.
- Abschaffung er entall, og relativpronomenet die refererer til dette ordet. Derfor er det
også entall, og det blir ist, ikke sind.

27.06.19 22:07, Trevor
Takk for hjelpen.Veldig lærerikt.