25.07.19 17:24, cataphor
Kjære nordmenn,

kanskje har dere sett noengangs at vi tyskerne bruker beskrivninger i internettet av hva vi gjører mens vi skriver i ett forum eller chat med hjulpet av to asterisker, som i setningen nedunder. Fins det disse formet også på norsk?

Machen Norweger das auch? * im Internet nachseh *
gjører nordmenn det óg i.det internet søk
’Gjører nordmenn det også? * jeg søker i internettet akkurat nu, om det er mulig* ’

Denne formen kalles 'Inflektiv' på tysk fordi verbet må være uten ending, det må være bare verbstemmet, ikke imperativformen – i dømmelsen forover ville imperativ være 'nachsieh' eller 'sieh nach', men aldri 'nachseh'. Det er som ei regi-instrukjson som forteller hva skjer mens personen skriver noenting. Disse formet brukes også i comics.

Jeg var glad om dere kunne fortelle meg om slike 'inflektiver' også fins på norsk!

Helsing,
Andreas

26.07.19 01:18, Mestermann no
Her ville man brukt vanlig presens indikativ mellom de to asteriskene:
ser etter på internett , googler , tenker etter , men ofte uten det personlige pronomen.