27.07.19 21:23
Stichwörter: lytte
Hei folkens,

er det noen forskjell mellom "å lytte til" og "å lytte på"?
Jeg hørte begger deler og bruker det som synonym men det føles litt som om det er noen forskjell.
Dersom dere også kjenner andre preposisjoner som er litt annerledes enn lytte til og lytte på er jeg glad å høre dem.

Ha det og takk

28.07.19 08:33, Mestermann no
Betydningsforskjellen er ikke stor, men å lytte til har mer betydningen av at man lytter oppmerksomt og dannet, som å lytte til
vakker musikk, mens å lytte på noe er det samme som å høre på noe.

Vi har jo to ord for å oppfatte lyd, å høre og å lytte:

Du skal høre på moren din når hun snakker til deg
Jeg lytter til kveldskonserten i radio hver kveld

Tidligere var nok "å lytte til" mer utbredt enn å "lytte på". Verbet høre tok fortrinnsvis preposisjonen på, mens lytte tok
preposisjonen til.

På svensk brukes "lyssna" i de sammenhengene der vi på norsk gjerne sier "høre": "Lyssna på mig" = "hør på meg".
Vi ser i flere lignende ordsammenstillinger at den svenske innflytelsen har vært stor de siste 40-50 årene, slik at "til" viker for
"på". I dag er det helt vanlig å høre at "du har rett på støtte", "han er dyktig på noe", "hun er forpliktet på å gjøre det", men i
mine femti år gamle ører skal det være at man har rett til noe, er dyktig til noe, og er forpliktet til noe. Det samme fenomenet
gjelder nok for "lytte på", som oftere og oftere brukes i stedet for "lytte til".