12.08.19 22:16, Trollkrabbe
Stichwörter: delegert vedtak, vedtak
Hei!
Kan noen forklare forskjell mellom "delegert vedtak" og vanlig "vedtak"?
Gjerne også tysk oversettelse.

Hilsen
Trollkrabbe

13.08.19 09:15, Brendan
Delegert vedtak betyr at en lavere instans er blitt gitt (delegert) retten til å fatte visse beslutninger (vedtak) under gitte
betingelser. For eksempel kan et kommunestyre bestemme at enklere beslutninger kan fattes av en kommunal etat.

13.08.19 16:48, Fosshaug de
vedtak - Entscheid, Beschluß
delegert vedtak - Ermächtigungsentscheid

15.08.19 21:24, Trollkrabbe
Takk for forklaring og oversettlse!