28.08.19 22:21, Perkins
Hei.
På NDR sa de at det var "Høhenkontrolle" før Elbtunnellen i HH.
Da jeg gikk inn i Google og skrev "Høhenkontrolle" var det ikke noe treff. Men med
skriveformen "Höhenkontrolle" var det andre boller.
Skjønner ikke tysk "ø" skrevet ø?
Er det aldri mulig å skrive ø som ø og ikke ö?

Til Heiko:

Det funker! Takk.

Perkins

29.08.19 00:46, Mestermann no
Ø er på norsk og dansk en fullverdig bokstav i alfabetet, på linje med Æ og Å (svensk alfabet: Å, Ä, Ö).

Ö er på tysk bokstaven O med omlyd, og står ikke i det tyske grunnalfabetet. Det gjør heller ikke omlydene Ä, Ö og Ü. De
regnes ikke som fullverdige bokstaver.

Hvis du vil søke etter tyske ord med omlyd, kan du oftest ikke bruke de norsk-danske bokstavene Ø, Æ eller Y. Du må søke
med Ö, Ä og Ü.

29.08.19 01:09, eason de
Du kan bruke oe, ue og ae istendenfor ö, ü og ä. Ø er ikke en tysk bokstav (det samme gjelder æ og
å), så det burde egentlig ikke være så veldig overraskende at det finnes ikke noen tyske ord som
skrives med ø. ;) Dvs. ordet "Høhenkontrolle" finnes ikke og derfor gir det ikke noen treff i Google.

29.08.19 20:12, Perkins
Takk Perkins