26.09.19 14:00, Aunekris
Guten Tag Forum!

Welcher der untenstehenden Sätze klingt am besten?:

Ich hätte Zeit für ein Treffen nächste Woche

Ich hätte nächste Woche für ein Treffen Zeit

Ich hätte nächste Woche Zeit für ein Treffen

Nächste Woche hätte ich Zeit für ein Treffen

Nächste Woche hätte ich für ein Treffen Zeit

Für ein Treffen hätte ich nächste Woche Zeit

Für ein Treffen hätte ich Zeit nächste Woche

26.09.19 16:32, Heiko de
Der letzte Satz klingt komisch, geht aber wahrscheinlich auch. Ich würde wahrscheinlich den Satzanfang verwenden, der am meisten betont werden soll. Was ist das wichtigste: ich, nächste Woche oder das Treffen.

Für ein Treffen hätte ich nächste Woche Zeit (Wir können uns Treffen, aber mehr kann ich nächste Woche nicht tun)

Nächste Woche hätte ich Zeit für ein Treffen (Gerade im Terminkalender nachgeschlagen und da ist was frei)

Ich hätte nächste Woche für ein Treffen Zeit (Ich schlage ein Treffen für nächste Woche vor.)

Aber oftmals sieht der Leser die unterschiedliche Betonung nicht.

26.09.19 17:22, Aunekris no
Vielen Dank für Ihre Antwort. Ich möchte betonen das, was Sie im zweiten Beispiel geschrieben haben,
dass ich im Kalender nachgeschlagen habe und einen freien Zeitpunkt gefunden habe. Dann werde ich dem
Empfänger jenen Satz schreiben.

26.09.19 19:28, Carl de
I prinsippet er alle setninger rent grammatikalsk rette. Den første og siste setningen ville jeg ikke anbefalt.

Den mest melodiske / gjengse setningen er vel: "Nächste Woche hätte ich Zeit für ein Treffen" eller "Nächste Woche hätte ich für ein Treffen Zeit".

Men det er som Heiko skriver: Det er litt avhengig av hva som skal fremheves. Og det igjen kan være avhengig av det som står i setningen foran den etterspurte setningen.

Selvsagt ville man vanligvis ikke skrevet noe som eksempelvis:

Ich schlage dazu ein persönliches Treffen vor. Für ein persönliches Treffen hätte ich nächste Woche Zeit.

Det er ikke feil, men det virker litt omstendelig, overbetont, redundant. Her ville man benyttet seg av den såkalte "relativer Satzanschluss" og brukt et eller annet pronomen eller en partikkel: Dieses / Ein solches könnte ich nächste Woche einrichten. Eller: Hierzu hätte ich nächste Woche Zeit.

Derimot kunne man godt skrevet noe som:

"Vielen Dank für Ihre Anfrage zu einer Beratung in einer familienrechtlichen Angelegenheit. Für ein persönliches Beratungsgespräch könnte ich Ihnen einen Termin in der kommenden Woche anbieten. Infrage kommen der ... und der ... " her er det litt trykk på at det handler om en personlig samtale (andre former for konsultasjon ville derimot vært mulig til andre tidspunkter også)

Men alt dette er vel kanskje ikke så mye annerledes enn på norsk, jevnfør:

"Jeg foreslår et personlig møte. Et personlig møte ville jeg hatt tid til neste uke."

Man ville antakelig også på norsk heller skrevet noe som:

"Jeg foreslår et personlig møte. Det / Et slikt kunne jeg allerede innrettet neste uke."Til ditt siste innlegg:

Ich möchte das betonen [først objekt, så verb], was Du im zweiten Beispiel geschrieben hast, (nämlich/also,) dass ...

Finere: Ich möchte es gerne so betonen, wie Du es im zweiten Beispiel geschrieben hast. Also, dass ich ...

Kortere: Ich möchte es gerne so betonen wie im zweiten Beispiel / Ich möchte es gerne wie im zweiten Beispiel betonen.

"Dann werde ich dem Empfänger jenen Satz schreiben." er grammatikalsk fullstendig riktig, men setningen klinger litt løyen (rar, kunstig, omstendelig).

Sammenlign med den ordrette oversettelsen til norsk: "Da kommer jeg til å skrive mottakeren hinne setningen."

Ville man ikke også på norsk snarere skrevet noe som: "Da skriver jeg det slikt/sånn" - "Dann schreibe ich es so."

28.09.19 11:06, Aunekris no
Hei, Carl. Tusen takk for et så utførlig svar. Ordstilling er noe av det jeg synes er vanskeligst i tysk. Når det gjelder setningen
min som du påpeker at blir litt for omstendelig, henger nok det sammen med at jeg i tysk-emnene på universitet for det meste
bare har lært å skrive slike formelle setninger fordi inntrykket mitt er at det er vanligere i tysk enn i norsk. Men slik du skriver
så innser jeg nå at det ikke er nødvendig i denne konteksten her hvor jeg bare ville spørre om tandempartneren min i tysk
hadde tid til å møtes neste uke.

29.09.19 00:23, Carl de
Ingen årsak. Om du har bruk for en vikar-tandempartner må du bare si / skrive det...

29.09.19 12:30, Aunekris no
Det skal jeg :)