05.10.19 11:09, Sandra1
Guten Morgen

Anicura Norge schreibt:

Akutt blodig diaré, også kalt akutt hemorragisk diaré-syndrom (AHDS), er en relativt vanlig skutt sykdom hos hunder. Sykdommen ses hele året, men er hyppig forekommende i vintermånedene.

Symptomer på akutt blodig diaré-syndrom hos hund

Sykdommen karakteriseres av blodig diaré. Mengden blod i avføringen kan se ganske voldsom ut, og avføringen kan bli svært vandig. For de fleste hundene begynner sykdomsforløpet med oppkast, gjerne en - to dager før de kan ses blod i avføringen. Oppkastet trenger ikke være blodig, men kan være det.

So, nun meine Frage (die entsprechende Stelle im Text ist unterstrichen):
1: Was ist ein skutt sykdom?
2. Muss dort nicht det stehen?

Danke euch

05.10.19 11:14, Sandra1
Hier ein weiterer Textausschnitt und Frage Nr 3:

AHDS kommer i mange forskjellige alvorlighetsgrader, og noen hunder er slett ikke påvirket av sykdommen, mens for andre kan tilstanden bli livstruende, særlig uten riktig behandling.

3: Ist der Satz nicht komisch formuliert?
Ich hätte entweder geschrieben: AHDS forekommer i mange forskjellige.... oder Det finnes AHDS i mange forskjellige....

05.10.19 11:18, Sandra1
Frage 4 dazu:

AHDS kommer i mange forskjellige alvorlighetsgrader, og noen hunder er slett ikke påvirket av sykdommen, mens for andre kan tilstanden bli livstruende, særlig uten riktig behandling.

Ist der Satzbau hier korrekt?
Ich hätte wahrscheinlich die Position von kan und von tilstanden getauscht... Aber beim Satzbau tue ich mich noch immer schwer... :-/

05.10.19 11:33, Sandra1
Um so mehr ich von diesem Text lese.... um so mehr Fragen kommen auf.....

Gjennom tidene har der vært mange forslag til evt. årsak til AHDS, men den nøyaktige årsaken er på enda ikke avdekket. Det er derfor vanskelig å teste for AHDS.

5. wozu gehört på in diesem Satz?
6: wozu gehört for bei "Det er derfor vanskelig å teste for AHDS"?

05.10.19 13:07, Geissler de
1. skutt -- Ich vermute einen Tippfehler: akutt
2. ja
3. Ich vermute eine (schlechte) Übersetzung aus dem Englischen (AHDS comes in many different
grades of seriousness). Deine Vorschläge erscheinen mir besser, aber dazu mögen sich
Muttersprachler äußern.
4. siehe 3: "while for others ...". Hier hätte ich als Übersetzer einfach men statt mens
geschrieben, und schon wäre das Problem gelöst.
5. ist hier so überflüssig wie ein Kropf. Wahrscheinlich ein Bearbeitungsfehler.
6. for hat hier dieselbe Funktion wie auf im deutschen Satz "Daher sind Tests auf AHDS
schwierig".

05.10.19 13:16, Carl de
1. Jeg vet ikke, jeg tror de mener Akutt i stedet for Skutt (a ligger ved siden av s på et tysk tastatur og det gjør det vel også på et norsk tastatur.)
2. Ja, det må stå "det" der, ikke "de"
3. Jeg vet ikke helt sikkert. Men jeg ville sagt at komme er brukt her i en mer bokstavelig betydning som i "opptrer", "viser seg", "kommer til syne", "kommer for dagen". Men jeg er enig: forekommer ville nok vært adskillig mer gjengse. Det er fullt mulig at også det er en skriveleif her.
4. Ja, det er mulig å skrive det sånn som dette. I hvert fall muntlig. Men man kunne minst like godt ha skrevet: mens tilstanden kan bli livstruende for andre.
5. Jeg tror dette er en ytterligere feil. Denne "på" gir ingen mening for meg.
6. Å teste for noe = auf etwas testen: https://www.naob.no/ordbok/hivteste?elementRefid=53174325

05.10.19 15:55, Carl de
Her ga jo Geissler omtrent samme svar som meg :-). Så da kan vi gå ut fra at det bare er spørsmålene 3 og 4 som gjenstår som noe uklart.

Når det gjelder 4 ser ikke jeg helt poenget i Geissler sitt svar.

Det spesielle ved den norske konstruksjonen er vel ikke at setningen begynner med "for andre". Dette finnes også på tysk og er ikke noe spesielt uvanlig heller i norsk: "..., während für andere der Zustand lebensbedrohlich werden kann. Du ville sikkert ikke tatt anstøt av setningen om den lød: "mens for andre tilstanden kan bli livstruende".

Poenget her er ikke inversjonen til å begynne med - at adverbet står før subjektet - men at verbet står før subjektet. Jeg tror det er lov her som skrevet. For mine ører virker setningen ikke feil. Men 100% sikker er jeg ikke. Men dette må Mestermann svare på eller de andre her som er skikkelig gode i norsk.

Her er ikke det tilstrekkelig med å bare ha hatt norsk som morsmål, her trengs det ytterligere og dypere skjønn.

05.10.19 17:30, Wowi
"mens for andre tilstanden kan bli livstruende"
Geissler hadde nok "tatt anstøt", uten tvil.

@Sandra: dein Vorschlag (identisch mit der ersten Zeile) geht nicht.

05.10.19 18:33, Geissler de
@ Carl: Jeg er ikke enig i det du skriver om leddsetningen i nr. 4.

Ordstillingen i leddsetninger er litt forskjellig i norsk og tysk, men når det gjelder posisjonen av
subjektet, så er de to språkene like: subjektet står rett etter subjunksjionen. Et adverbial som
"for andre" kan ikke stå foran subjektet. Og ditt forslag med både adverbialet og subjektet foran
verbet er faktisk enda verre, synes jeg.
"..., während für andere der Zustand lebensbedrohlich werden kann" er heller ikke bra tysk.

05.10.19 19:22, Carl de
Jeg skal ikke påstå at det er fint eller rett norsk med "mens for andre tilstanden kan bli kritisk". Om WoWi hevder at det ikke er det så er det ikke det.

Men det finnes omtrent "hundretusen" innlegg hos Google med denne spesielle konstruksjonen på tysk ", während für andere"

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=%22%2C+w%C3%A4hrend+f%C3%...

  • Manche Hunde mögen Wasser, während für andere das Bad eine unangenehme Prozedur darstellt.
  • Auf der Grundlage der zur Verfügung stehenden Informationen können bestimmte vorläufig zugelassene Farbstoffe, Stoffe und Konservierungsstoffe endgültig zugelassen werden, während für andere ein endgültiges Verbot ausgesprochen oder die Zulassung für einen bestimmten Zeitraum verlängert werden muß.
  • Für einige dieser Antworten benötigen wir europäische Rechtsvorschriften, während für andere wiederum einzelstaatliche Bestimmungen erforderlich sind.
  • Einige sind kostenlos, während für andere ein kostenpflichtiges Abonnement erforderlich ist.

Usw., usw...

Så å påstå at det skal være feil eller bare unfin på tysk - det blir rart.

Men om jeg ser det rett har vi ikke enda fått svar på det opprinnelige spørsmålet fra Sandra:

Er det feil med "mens for andre kan tilstanden bli livstruende"?

På bakteppet at det skal være feil med "mens for andre tilstanden kan bli kritisk" antar jeg at også den konstruksjonen må være feil - ?

05.10.19 22:34, Wowi
Regelen er som Geissler skriver:
I leddsetninger står subjektet rett etter subjunksjonen
I tilfellet subjunksjonen "mens" syndes det imidlertid ofte mot denne regelen som Sandras eksempel fra en norsk nettside viser. Et søk med
"mens for andre kan det" finner omtrent like mange dokumenter som
"mens det for andre kan"
Jeg antar at grunnen er likheten med "men" som er konjunksjon.

05.10.19 23:11, Carl de
Ja, men det bekrefter jo min påstand om at det ikke lyder så feil likevel. Det kan være feil etter boken, men så er det ikke det likevel i praksis.

Ikke nødvendigvis må grunnen være likheten med men som du antyder som mulig forklaring.

Det kan vel kanskje også være språklig slarv? Vi har noe lignende på tysk. Og det er ordstillingen etter "weil". Her er det slik at nesten alle i dag benytter seg av feil ordstilling, nemlig hovedsetningens mønster som tilsvarer ordstillingen etter subjunksjonen "denn". Det er egentlig fryktelig og høres grusomt ut. Men nesten alle gjør det og sier stygge ting som "..., weil ich habe ihn nicht gesehen" i stedet for det riktige "..., weil ich ihn nicht gesehen habe".

Det er synd, det er en Verarmung av språket (for vi har jo "denn" for å uttrykke det akkurat sånn), men det er også en forenklelese av språket. Og det er vel slik at de fleste språk har en tendens til forenklelese? Eller er det bare slik i vår tid?

05.10.19 23:14, Carl de
Ellers mange takk for oppklaringen av gåten! P.S.: Er egentlig spørsmålet Nr. 3 besvart?

06.10.19 00:15, Lidarende no
3.Sandras forslag « forekommer» er bedre enn "kommer" i denne konteksten, men dette verbet er også
et lånord. Påvirket av lavtysk "vorkommen".

4. «…,og noen hunder er slett ikke påvirket av sykdommen, mens for andre kan tilstanden bli
livstruende….»

Subjunksjonen "mens"(während) innleder leddsetninger som uttrykker en motsetning til hovedsetningen.
I slike setninger kan man ikke bruke konjunksjonen "men". Ofte står subjektet rett etter
subjunksjonen i leddsetning : « ..,.og noen hunder er slett ikke påvirket av sykdommen, mens
tilstanden for andre (hunder) kan bli livstruende, …».
Men det fins unntak: «-moderne diktere som Tennessee Williams og Arthur Miller ble spilt med suksess
overalt, mens på National ble det halvgodt «(Toralv Maurstad: For et liv 167 2012).

06.10.19 12:07, Sandra1
Vielen, vielen, vielen Dank für eure zahlreiche Hilfe

:)

06.10.19 12:40, Geissler de
Jeg hevdet ikke at men kan erstatte mens. Men en leddsetning som blir innledet av mens kan
erstattes med en hovedsetning som begynner med men. Begge ordene uttrykker en motsetning, og men
har den fordelen at en hovedsetning har friere ordstilling.

06.10.19 14:43, Carl de
Mange takk for den ytterligere utdypningen også fra min side! Hyggelig søndag!