27.10.19 18:44, Carl
Stichwörter: infinitivsmerke, ordstilling
Hei tilsammen!

lurer litt på den rette ordstillingen.

Kan man si noe som "Heller gjøre det og det enn å bare gjøre ditt eller datt!" Eller må dette bare stå foran "å" en: "Heller gjøre det og det enn bare å gjøre ditt eller datt!"

???

Mange takk!

28.10.19 00:39, Mestermann no
Som hovedregel skal infinitivsmerket stå foran verbet. Slik også her. Setningen burde lyde "...enn bare å gjøre ditt eller datt."

Hovedunntaket fra hovedregelen er at infinitivsmerket kan stilles foran nektelse for klarhetens skyld.

29.10.19 16:36, Carl de
Tusen takk! Jeg fryktet dette!

30.10.19 00:06, Mestermann no
Det er en vanlig feil.