07.11.19 15:10, Wowi
Tilbake til Carls spørsmål som henger på "hjulvinne" nedenfor:
"begynner og bli lei av di såkalte krenkede"

Her hadde jeg forventet "såkalt" som adverb til krenkede.

De andre feilene ble allerede kommentert.

07.11.19 17:40, Mestermann no
Det er riktig. Det skal være såkalt. Men den som har skrevet den siterte setningen er ikke særlig stø i norsk skriftlig.

08.11.19 10:19, Carl de
Hvorfor er det egentlig feil med "såkalte"? Jeg kunne også godt skrevet "såkalte" her. Ifølge UIB
bøyes adjektivet såkalt også slikt...? Mange takk for forklaringen.

08.11.19 12:22, Mestermann no
"Såkalt" skal ikke samsvarsbøyes når det som her står som adverb til adjektivet krenket/krenkede, på samme måte som man
ikke samsvarsbøyer "offentlig" i uttrykket "offentlig ansatte". Personene som omtales i de to uttrykkene er hhv. krenkede og
ansatte, ikke såkalte eller offentlige.

08.11.19 14:09, Carl de
Okei, mange takk. Vanskelig å forstå fra et tysk hold. For på tysk er "di" krenkede jo ikke et adjektiv, men et objekt/nomen i form av et nominalisert partisipp/adjektiv.

Logikken passer riktignok i forhold til de "offentlig ansatte" også på tysk: Ikke "die öffentlichen Angestellten", men snarere "die öffentlich Angestellten". Men også her ansees "de ansatte" som objekt og ikke adjektiv. Det er bare det at offentlig betegner måten å være ansatt på, ikke en egenskap.

Derimot regnes sogenannt på tysk aldri for et adverb, men for et partisipp/adjektiv ( https://www.duden.de/suchen/dudenonline/sogenannt )

Jeg tviler ikke på at det er riktig det du skriver. Et indisium er også at det ifølge NAOB heter: "En svært lærd mann som vendte ryggen til det såkalt siviliserte og valgte nettopp skogen, ...." og ikke "til det såkalte siviliserte" ( https://www.naob.no/ordbok/s%C3%A5kalt )

Antakelig heter det også det "Det såkalt fremmede/onde finnes..." og ikke "det såkalte onde finnes..." mens man ville sagt "Det såkalte rommet finnes..." om et lite kott/et avlukke.

Jeg tror nesten man må lære seg dette utenat, noe særlig logisk virker det ikke.