10.11.19 21:34, Carl
Kan man egentlig kombinere et tallord med "folk" som i "to tusen folk" - "zweitausend Leute" ?

Det virker litt mistenkelig for meg. Men hva ellers skulle man sagt? Kommer ikke på noe...

Mange takk!

11.11.19 00:39, Mestermann no
Folk er alltid et kollektiv, men i motsetning til tysk "Leute", har det to betydninger: Et folk (= en folkegruppe, et folkeslag, en
nasjon) består av mange folk (= mennesker, personer). Videre sier man at det finnes så mange slags folk (= mange typer
mennesker) og at det var massevis av folk (= en stor mengde mennesker, personer) til stede.

Folk står i særstilling ved at det såvidt jeg vet er det eneste norske ordet som trenger vokativ (tiltaleform). Man kan ikke si
"kjære folk" eller "folk!" når man tiltaler en gruppe mennesker (som i "liebe Leute", eller "Leute!"), man må si "folkens" (uten
"kjære"). Å tale til hele folket gjør som kjent bare Kongen eller statsministeren, og de bruker andre tiltaleformer: "Kjære alle
sammen" sier de i dag, i gamle dager sa de "kjære landsmenn". Men dersom det ville vært kutyme å bruke ordet "folk" ville de
her kunnet si "kjære (det norske) folk"; vokativen gjelder bare når det er tale om å snakke til en gruppe personer, men ikke for
nasjoner.

Det finnes flere eksempler på internett på at man bruker "hundre folk" eller "tusen folk", altså med tallordet: "Over 8000 folk
samla seg foran Stortinget". Jeg synes ikke det er spesielt god norsk, fordi "folk" alltid er et kollektiv. Det kan ikke brukes i
entall eller med presis mengdeangivelse om en menneskegruppe, annet enn nettopp når man snakker om nasjonen eller
folkeslaget som kollektiv: "Tre folk har sitt opphav på den skandinaviske halvøy, det norske folk er ett av dem", eller "vi er et
folk uten historiebevissthet", "det finnes over 8000 folk (= folkegrupper) i Asia".

Kommer det tre personer til et møte kan man si at det var svært få folk til stede, men ikke at det ene folket het Per og det
andre folket het Pål og at det tredje folket var jeg. Her synes jeg det er bedre norsk å bruke "personer" eller "mennesker":
"8000 personer hadde møtt opp foran Stortinget", eller bare tallordet: "(cirka) 8000 hadde møtt opp foran Stortinget." Men at
det allikevel brukes på den måten du skisserer ("to tusen folk"), er et faktum.

12.11.19 23:50, Carl de
"Jeg synes ikke det er spesielt god norsk,..."

Nettopp dette sag også min språkfølelse!

Mange takk for den utførlige forklaringen. Da må det bli to tusen personer eller to tusen mennesker!