05.02.20 22:58, Perkins
Hei.
Sannsynligvis er det grunnleggende tysk gramatikk som man burde kunne, men allikevel:

Hvorfor heter det "Gasthof zuM verkaufen"?

Perkins

05.02.20 23:51, Mestermann no
Det korte svaret er at preposisjonen zu styrer dativ. Etter zu er det alltid dativ: Zu mir, zum (= zu dem) Mann.

Her er Verkaufen et substantivert verb, das Verkaufen, og som substantiv skal det skrives med stor forbokstav: Zum
Verkaufen.

På tysk gjøres verb relativt ofte om til intetkjønnssubstantiv: Das Rennen (løpingen), das Hören (høringen), das Zeichnen
(tegningen).

I riktig gamle norske tekster finner du det samme: En høren, en løpen, en venten.

06.02.20 01:14, Tilia de
„Gasthof zum verkaufen“ ville jeg aldri bruke på den måten. Det skurrer liksom. Jeg går ut fra at du tenker på noe som
kanskje står på et skilt i vinduet - eller tenker jeg feil? Kan hende det blir brukt sånn i andre deler av Tyskland. Selv ville jeg
enten si „Gasthof zu verkaufen“ (...å selge) eller bruke det litt lengre uttrykket „Der Gasthof steht zum Verkauf.“

06.02.20 09:41, eason de
Enig med Tilia - jeg sliter med å finne en sammenheng der jeg ville sagt "Gasthof zum
v/Verkaufen". Det er enten "zu verkaufen" eller "zum Verkauf".

Jeg hører imidlertid ofte at bayeriske idrettsutøvere sier "zum" der man i høytysk sier "zu". "Bei
dem Wind war es schwer zum schießen", "Es hat total Spaß gemacht, vor diesen Zuschauern zum laufen"
osv. Det virker som det er ganske utbredt i Bayern, men i mine nordtyske ører skurrer det ...

06.02.20 16:23, Oddy
Die Waren sind Zum Verkauf geeignet, der Kerle aber ist nicht für den Verkauf geeignet.

06.02.20 21:47, Carl de
"Gasthof zuM verkaufen" er feil. Gasthof zu verkaufen, Gasthof zum Verkauf - som Tilia og eason skriver