08.02.20 13:44, Sandra1
Hei

Ist für dividieren å dele oder å dividere üblicher?
Sagt man also: Hva er 18 delt på 6 oder Hva er 18 dividert med 6?

Ist für multiplizieren å gange oder å multiplisere üblicher?
Sagt man also: Hva er 3 multiplisert med 8 oder benutzt man å gange? Wobei ich bei å gange nicht
wüsste welche Präposition ich nehmen sollte...

Danke euch vorab!

08.02.20 14:39, Brendan
Dele og gange er de vanligste verbene.

Hva er åtte delt på to? Fire. (Her er preposisjonen PÅ).

Hva er fire ganger fire? Seksten. (Her bruker vi ikke preposisjon, bare verbet),

Eller: hva er fire ganget med fire? (Her er preposisjonen MED).

Man kan også bruke dividere og multiplisere.

Hva er fire dividert på to?
Hva er fire multiplisert med fire?

Preposisjonene er altså de samme.

08.02.20 15:52, Sandra1
Tusen takk Brendan :)