11.02.20 06:54, Carl
Et sted på nettet heter det:

"NRK brakte den 7. februar meldingen om at det var målt rekordartede 18,3 grader i Antarktis, den
høyeste målt temperaturen siden målingene startet i 1961."

Jeg synes det er noe gale ved "høyeste målt temperaturen".

Må det ikke bli "den høyest målte temperaturen". Eller må det være "den høyeste målte temperaturen"?

Mange takk.

11.02.20 09:18, Mestermann no
Dette er nok et eksempel på at det mange ganger går fort i svingene når nyhetsspråk redigeres på nettet. Setningen er ikke
korrekt, men en sammenblanding av minst to korrekte setninger:

Den høyest målte temperaturen i Antarktis er...
Den høyeste, målte temperaturen i Antarktis er...
Høyest målt(e) temperatur i Antarktis er...

Med unntak av Dag og Tid er det dessverre ikke lenger noen norske nyhetsmedier som har profesjonelle korrekturlesere. I
motsetning til i Tyskland er korrektur og språkrøkt overlatt til medlemmene av redaksjonen. Nivået deres varierer sterkt, og
følgen er at det vrimler av feil av forskjellig slag, både i nettmedier og i aviser. Derfor er ikke nettsidene til nyhetsmediene
egentlig noe velegnet sted å finne språkeksempler for den som forsøker å lære seg korrekt norsk.

Du kan nesten som hovedregel gå ut fra at hvis noe virker galt i en slik artikkel, så er det fordi det er galt. Heldigvis blir det
fremdeles lest korrektur på bøker, særlig på skjønnlitteratur. De vil være en bedre kilde til norsklæring enn nyhetsartikler fra
nettet.

14.02.20 00:46, Carl de
Tusen takk for forklaringen og dessuten anbefalingen. Det ante meg og det beroliger meg.
Du har selvsagt rett hva gjelder bestmulig studiemateriale.
Det er bare det at jeg er mer opptatt av det som skjer aktuelt enn av skjønnlitteratur. Men bedre
ville det jo vært.