20.04.20 10:56, Sandra1
Stichwörter: på 5 år, 5 år gammel
Hei

Was ist der Unterschied zwischen

Han var på 5 år und han var 5 år gammel?

Gibt es einen Bedeutungsunterschied? Gibt es eine Regel wann man besser welchen Ausdfruck verwenden sollte?

20.04.20 11:01, Sandra1
Benutzt man på 5 år überhaupt so, oder eher in folgendem Kontext:

Vi har en sønn på 5 år (also ohne å være)???

20.04.20 12:41, Mestermann no
Godt spørsmål. Dette er en type problem man ikke lett tenker på når man selv er norsk.

Generelt sier vi om noens alder at vedkommende er "n år gammel", eller bare "n år":

Petter er femten år gammel
Petter er femten år
Guttene kunne vel være cirka femten, seksten år gamle
Jeg er femti år i år

Som på tysk hender det at man bare bruker tallet:

"Hvor gammel er du?" – "Jeg er femten."

Dissr bruksmåtene gjelder selvsagt også om forhold i fortid og fremtid og hypotetiske forhold:

Han var seksti år (gammel) det året det skjedde
Jeg blir seksti neste år
Han er seksti
Jeg tror han er seksti

I omtale av tredjeperson(er) hender det stundom at man bruker formuleringen "på n år", slik:

De har en sønn på fem år (= de har en fem år gammel sønn)
En liten jente på fem, seks år (= en liten jente som er omtrent fem, seks år gammel)
Tre pøbler på seksten, sytten år

Som du ser, brukes denne formen uten hjelpeverbene være eller bli, og bare i omtale av tredjeperson(er), og dessuten bare
i sammenheng med et substantiv: En sønn på fem år, en jente på seks år, en mann på omtrent seksti, tre jenter på
sytten, atten år.

20.04.20 17:47, Sandra1
Vielen, vielen Dank Mestermann für diese Erklärung!!!

:)

24.04.20 18:33, Mestermann no
Når jeg tenker meg om, så er det vel analogt til tysk: Ein Mann von sechzig Jahren.