02.05.20 10:52, Vekara
Stichwörter: Verstrickung
Bedeutet "Verstrickung" auf norwegisch "forvikling" (Verwicklung) oder gibt es da noch einen anderen Begriff?

02.05.20 15:16, Carl de
Hvorfor dra så dra så langt når det gode ligger så nært?

Etter mine begredelige begrep av norsk kunne man like godt tydd til nettopp forvikling:

https://naob.no/ordbok/forvikling

eller så kunne man etter mitt skjønn også brukt ordene

innvikling eller mer enkelt og enda bedre kanskje simpelthen innblanding:

https://naob.no/ordbok/innblanding

Jeg som nesten nordmann ville valgt "innblanding" om jeg skulle måttet velge et ord i farten.

Men mæ får vente og sjå hva nordmennene mener om dette... Norsk byr på mange overraskelser og er uransakelig.

03.05.20 13:09, Mestermann no
Verstrickung heisst weder forvikling noch innblanding, denn eine direkte Übersetzung dieses mehrdeutigen Wortes gibt es m.W.
nicht. Man muss es unterschiedlich übersetzen, je nach was gemeint ist:

Diese Verschwendungen verstrickten schließlich seine ganze Familie in eine schwierige finanzielle Situation = Dette sløseriet satte til
slutt hele familien i en vanskelig, økonomisk situasjon.

Der Angeklagte hatte sich in Widersprüche verstrickt = Den anklagede viklet seg inn i motsigelser.

Er befand sich in einer Verstrickung von Lügen = han satt fast i et nett av løgner.

Er wurde in das Verbrechen verstrickt = han ble trukket inn i den kriminelle handlingen.

Sein Fuß saß in einer Verstrickung von Würzeln und Gras fest = foten hans satt fast i en sammenfilting av røtter og gress.

03.05.20 13:52, Vekara de
Danke Mestermann

03.05.20 13:54, Vekara de
Wann benutzt man dann forvikling? Ist das mehr im Sinne von innblanding?

03.05.20 14:02, Mestermann no
Nein, forvikling heisst konkret Verwicklung, Problem, Kalamität.

03.05.20 17:20, Carl de
@Vekara:
Bare se eksempelet nummer 3 i https://naob.no/ordbok/innblanding:

"det å være, bli innblandet (i noe)
[de] ville se en annen vei og unngå innblanding (Kai Eide Høyt spill om Afghanistan LBK 2010)"

Jeg ville jo oversatt det med: "Sie wollten wegsehen und eine Verstrickung vermeiden". Hovedsaklig betyr det jo Einmischung så klart. Men det "å bli innblandet" kan ikke oversettes med "eingemischt werden".