02.05.20 22:29, nordharri
Stichwörter: Ovnspasser
In der im Internet zugänglichen Volkszählung (Folketeljinga) von 1910 steht als Beruf/Tätigkeit für
einen Vorfahren von mir "Ovnpasser ved Alluminiumsfabrik" ? Welche deutsche Tätigkeitsbezeichnung
träfe zu?

03.05.20 08:43, Wowi
Ofenaufseher

03.05.20 09:05, Carl de
Hmm... betviler litt at Ofenaufseher er en god oversettelse. Den virker for ordrett. Jeg fant bare et eneste innlegg hos startpage med "Ofenaufseher".

Her: https://www.alexander-stolpmann.de/Genealogie%20-%20Historische%20Berufe%20in%20... fins det en interessant oversikt over historiske yrker og deres betegnelse i diverse av våre europeiske språk. Om ovnpasser finnes det denne linjen:

Metallschmelzer Schmelzer ovnpasser (jernstøberi) smelter fondeur ...

Jeg tror jeg ville brukt ordet "Schmelzer". Men ikke det at jeg er sikker. Jeg vet ikke hva en ovnpasser gjorde eller gjør i dag...

03.05.20 11:38, Fosshaug de
Heute heißt es "Industriemeister Gießerei". Alte Bezeichnungen sind "Hüttenmeister"
(doppeldeutig, meint auch den Meister einer Dombauhütte) und "Brennmeister" (auch doppeldeutig,
denn heute versteht man unter diesem Beruf einer Destillateur von Obstbränden) und "Ofenmeister".
Ich würde übersetzen mit "Ofenmeister in einer Aluminiumschmelze"

03.05.20 13:15, Mestermann no
Men en ovn(s)passer er underordnet ovnsmesteren, som har en langt høyere stilling med større ansvar. Ofenmeister kan altså ikke være
den riktige oversettelsen.

Jeg ville valgt "Ofenpasser", etter Bailleys tysk-engelske ordbok fra 1810, som oversetter det med oven-tender, altså den som passer
ovnen.

03.05.20 22:46, Carl de
Hmmm... det kan godt hende at "Ofenpasser" for en to hundre år også ble brukt i Tyskland som yrkesbetegenelse.

Jeg selv har aldri før lest eller hørt dette ordet. Hverken i Duden eller på nettet forekommer ordet - bortsett fra omtrent det ene innlegget i Bailleys tysk-engelske ordbok fra 1810.

Men jeg tror det er faktisk det samme som i dag betegnes for "Schmelzer".

03.05.20 23:33, Mestermann no
Spørsmålet var ikke hva det heter i dag, men stillingsbetegnelsen fra 1910.

04.05.20 07:43, Carl de
Vel. Egentlig så fremgår det vel ikke så helt klart av spørsmålet om det leiter etter en historisk
og uforståelig betegnelse eller en forståelig moderne betegnelse. Men om dette skulle være tilfelle
så måtte vi vel levert en oversettelse fra 1910 og ikke en fra 1810? Jeg betviler at ordet
"Ofenpasser" ble brukt 1910 på tysk. Og egentlig så har jeg mine tvil om ordet noensinne var gjengse
på tysk. Hvorvidt kan man egentlig stole på en engelsk ordbok fra 1810? Jeg stoler litt mer på denne
oversikten fra Professor Stolpmann over historiske yrkesbetegnelser der ovnpasser oversettes med
Schmelzer.

04.05.20 10:34, Lidarende no
Mannen var «ovnpasser ved Alluminiumsfabrik" i 1910. Da drev vel denne fabrikken aluminiumsvirksomhet.Hvordan vet man at det ble støpt ovner av jern der, og at det dreide seg om et jernstøperi?

04.05.20 21:04, Carl de
Hei Lidarende,

det vet man jo igg'.

Jeg mente ikke å si at det var "jernstøberi" (dansk?) det dreide seg om. Jeg mente bare å fremheve ordet "ovnpasser" for å vise at det ordet fantes i denne oversikten. Det fins forresten hele fem ganger i denne oversikten - med og ut tilsetning. Men omtrent hver gang er det oversatt med "Schmelzer". Så om denne Prof. Dr. Stolpmann (som antakelig bedriver dette snarere som sin kjepphest enn sitt yrke) kan sine saker burde det ikke være helt feil med Schmelzer. Drøftet spørsmålet også i familiekretsen der det også ble ytret sterke tvil hvorvidt "Ofenpasser" kunne ha vært en tysk yrkesbetegnelse. Det klinger rart.

For en "Passer" eksisterer ikke egentlig på tysk. Sant nok: på moderne tysk. Men tysk har jo ikke gjennomgått så store forandringer som norsk. Så egentlig burde vi også i dag kjenne til en "Passer" om dette kunne være et ord, var et ord for en 110 år siden. En "Aufpasser" eller en "Aufseher" - som WoWi skriver - fins selvsagt. Men en "Passer"??!

Det er rart at også Google bare kjenner til to slags innlegg med "Ofenpasser" - fra denne haugane gamle ordboken som da er av engelsk og ikke tysk opphav - og fra en låt som heter "Da Ofenpasser". Men det spørs veldig om ikke denne låten fra Inntal snarere viser til et østerriksk / sveitsisk pass ved dette navnet: https://www.alpentourer.de/alpenpaesse/region5/ofenpass/ofenpass.html enn til et yrke. Så....

04.05.20 21:07, Lidarende no
Man snakker om «aluminium- smelteovner» - «Aluminium-Schmelzöfen».
Smelteovnsoperatør er en tittel som blir brukt i dag. Kanskje er en «Ovnpasser» en person som står for drift og vedlikehold.

Allerede i 1908 ble det første aluminiumsverket satt i gang i Stongfjorden i Sunnfjord, og i 1909 ved A/S Vigelands Brug i Vennesla ved Kristiansand.
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=1909+ved+A%2FS+Vigelands+....

Det kan se ut som den tyske betegnelsen er Aufseher.
An den Schmelzöfen: Aufseher 2, Schmelzer und Raffinieure 9, Hilfsarbeiter 21

https://books.google.no/books?id=MDKnDwAAQBAJ&pg=PA915&lpg=PA915&dq=...

04.05.20 21:26, Carl de
P.S.: Egentlig burde man også finne en oversettelse for ovnspasser til tysk i avanserte moderne norsk-tysk ordbøker. Dette fordi at yrkesbetegnelsen fortsatt fins på "skandinavisk". Her et bilde fra de fryktelige tider der de i Odda dumpet gigantiske mengder kvikksølv i Hardangerfjorden (som forresten forstatt ligger på bunnen av fjorden): https://digitaltmuseum.no/011012871128/odda-smelteverk-smeltehuset-kontrollrom-o...
Jeg eier dessverre ikke en slik ordbok.
Forresten er det et ekstremt berømt tysk maleri som viser det forferdelige arbeidet ved smelteovnen i 19. århundre. Det er fra Adolph (von) Menzel. Alle som har gått på gymnas i Tyskland - iallfall for en stund siden - kjenner til dette bildet. Bildet heter "Das Eisenwalzwerk": https://segu-geschichte.de/arbeit/

04.05.20 21:43, Carl de
La merke til innlegget ditt først nå. Hmmm, Aufseher brukes for det meste om en som passer på andre folk. Det er konnotert nokså negativt: https://www.duden.de/rechtschreibung/Aufseher

05.05.20 22:07, Lidarende no
Nå forteller ikke trådstarter hvor fabrikken til slektningen lå, men Vennesla ved Kristisand kan muligens være stedet. Digitalarkivet.no viser Folketellinga for 1910. En person med tysk navn, fødested Berlin og tittel "Ovnpasser ved Alluminiumsfabrik" er nevnt. Det er oppført til sammen 22 personer med yrkesbetegnelsen «Ovnpasser ved Alluminiumsfabrik» og 5 personer med tittelen «arbeider ved alminiumsfabrik». I ordboka er Aufseher oversatt med oppasser, oppsynsmann, vakt. Jeg la også inn disse titlene i søket, men det ga ikke noe resultat.

Gitt at det fins folketellinger i Tyskland som svarer til den i Norge. Hadde det vært mulig å ta utgagspukt i ei folketelling anno 1910 for så å se hvilke yrkesbetegnelser som da ble brukt på et tysk aluminiumsverk?

06.05.20 09:14, Carl de
En ful ide som jeg ser det og sikkert fult gjennomførbar. Men kanskje litt krevende i selve gjennomførselen. Etter det jeg har hørt er dessuten mye mindre digitalisert av kirkebøker eller folketellinger i Tyskland enn i Norge.

06.05.20 12:05, Mestermann no
@Carl: "ful" betyr vanligvis stygg, stinkende, råtten, avskrekkende, avskyelig. Det finnes dialekter der det betyr "listig", men det er ikke i
allmenn bruk i denne betydningen på bokmål.

06.05.20 18:19, Lidarende no
Tallet på «ovnpassere» og »arbeidere» er nok betraktelig høyere enn det jeg skreiv i forrige innlegg, for jeg hadde ikke fått med tallene fra alle tellingskretsene. Man merker seg ellers yrkesbetegnelsene «Arbeidsformand ved aluminiumsfabrik» og «Underformand ved alluminiumsfabrik». Disse tilsvarer vel «Aufseher» på tysk, om jeg har forstått Carl rett.

Schmelzofen { noun masculine }
All processes directly or indirectly linked to the production steps melter, refiner, working end, bath and lehr are included
Einbezogen sind sämtliche Prozesse, die direkt oder indirekt mit den Produktionsschritten Schmelzofen, Läuterbereich, Arbeitswanne, Floatbad und Kühlofen in Zusammenhang stehen.
https://de.glosbe.com/en/de/melter

Schmelzer -Facharbeiter in einer Schmelzhütte (Berufsbezeichnung) Duden

Betyr det at «vår mann» var både Schmelzer og Raffineur,alt etter forholdene? Jf. mitt innlegg 04.05.20 21:07 der jeg viste til :
An den Schmelzöfen: Aufseher 2, Schmelzer und Raffineure 9, Hilfsarbeiter 21

06.05.20 23:12, Carl de
@MM: sånt skjer når man pugger ordbøker: https://ordbok.uib.no/perl/ordbok.cgi?OPP=ful&ant_bokmaal=5&ant_nynorsk=...

Så få det bli "lur" da :-). Noen ord kjenner jeg jo også fra før av.

@LDR: Formand kunne man vel også oversatt med Vorarbeiter ville jeg trodd.

Forresten var dette allerede tema her: https://www.heinzelnisse.info/forum/permalink/12557

En Vorarbeiter er noen annet enn en Aufseher. Til forskjell fra Aufseheren må også formannen arbeide selv, mens Aufseheren bare er en slags vakt, en oppsynsmann.

Artig nok betegnes Aufseheren i det berømte tyske bildet jeg allerede lenket til her: https://www.thinglink.com/card/983439241830727682?fullscreen=true som "Aufpasser" (mannen i bakgrunnen til venstre ikledd frakk og hat) Maleren selv betegnet antakelig denne personen ifølge kilden som "dirigenten". Men det er selvsagt ikke en offisiell betegnelse.

Aufseher, Aufpasser eller også bare "die Aufsicht" er nok ganske synonyme. Men en "Aufpasser" er mer generell og uformell, det kan altså også være en som passer på at regler blir overholdt som ligger mer i det konvensjonelle, sosiale område som til dømes "Anstandsregeln" ( sedelighetsregler ).

Mens en Aufseher heller blir brukt om en som har oppsynet over at helt konkrete regler blir overholdt. Man konnoterer ordet "Aufseher" lett med oppsynsmann i fengsel, tukthus eller enda verre eller også en slags slavedriver i arbeidslivet. Aufpasser er mindre negativ besatt men også her finnes det en biklang av umyndighet, undertrykkelse og kuing.

I forhold til hva den nøyaktig riktig betegnelsen av ovn(s)passeren er er mæ ikke kommet noe videre.

Jeg holder fortsatt en knapp på "Schmelzer", men ville "ikke langt hånden min i ilden for det" som vendingen antakelig bare går på tysk. Vi vet for lite om det yrket for å kunne skille mellom Schmelzer og Raffineur.

Men nå har no spørreren ikke meldt seg mer til ordet slik at det nesten kan virke som om det ikke var så viktig for ham likevel....

09.05.20 10:38, Lidarende no
Standard for yrkesklassifisering side 108
https://www.ssb.no/a/publikasjoner/pdf/nos_c521/nos_c521.pdf

Ovnsarbeider( smelteverk) er en yrkestittel. I arbeidsoppgavene kan følgende arbeidsoppgaver inngå:
operere og overvåke smelteovner for å konvertere eller raffinere råjern eller skrapjern til stål/ operere og overvåke smelteovner for konvertering eller raffinering av andre metaller
overvåke elektrolyseprosesser

Min konklusjon:En ovnsarbeider kan utføre arbeidsoppgavene til en Schmelzer eller en Raffineur.