14.05.20 07:53, Carl
Står man egentlig bak noe eller bak i noe? NAOB hjelper ikke til her.

14.05.20 09:41, Mestermann no
Bak er preposisjon/adverb.

Baki er et adverb beslektet med bak (satt sammen av preposisjonene bak + i).

Slike ord har alltid et svært høyt antall bruksmuligheter og -variasjoner, og spørsmålet lar seg ikke besvare fullstendig.

Man står bak døren, bak disken, bak treet. I overført betydning (adv.) står man bak en hendelse, skjult: Hvem sto egentlig bak mordet
på grosserer Evensen?

Baki (eller bak i) brukes når man vil angi at man befinner seg i den bakre del av noe:

Eks.: Han ble stående langt baki (el. bak i ) bussen.
Hun sto langt baki rekkene
Bilen kom kjørende. Hunden sto baki og gjødde.
Etter den voldsomme turbulensen ropte piloten til passasjerene: Hvordan går det baki der?

14.05.20 13:01, Carl de
Hei MM,

burde har gitt et eksempel, unnskyld. Da ville det antakelig vært klart hva jeg mente. Mente en setnig som denne ":det er jo dem som står bak denne utviklingen..." eller noe lignende.

Her skal det altså ikke stå noe "i". Baki er jeg selvsagt fortrolig med.

Mange takk og hyggelig dag!