16.05.20 21:30, Carl
På NRK finnes det en overskrift med disse ord: "Når kan vi leve som normalt igjen?"

Hvorfor heter det seg "som normalt" og ikke bare "normalt"? Er det en forklaring for dette?

17.05.20 01:32, Mestermann no
Man kan si begge deler. Men siden det er vanlig å si at man "lever som vanlig", "som ellers", "som før", "som en greve", "som det ikke
fantes noen morgendag", så sier man nok først og fremst også at man lever "som normalt".

17.05.20 04:01, Carl de
Mange takk. Der glemte jeg at som betyr snarere "wie" enn "als" (som i eksempelet "som om det ikke
fantes noe morgen"). Også på tysk kunne man sagt "wie normal".