22.05.20 08:20, Carl
God morgen Heinzelnisse!
Heter det egentlig "over natt" eller "over natten"?
Kom over denne Setningen her: "Realiteten er at de fire frihetene og Schengen-avtalen ble satt til
sides over natten."
Jeg ville antakelig foretrukket "over natt". Hva stemmer?

22.05.20 10:33, Mestermann no
Over natten er riktig. Det er et fast uttrykk.