25.05.20 19:50, Lidarende
Kontekst Coronaviruset.

NRK fjernsyn melder i kveld: «Norge i ferd med å åpne.» »Spanske strender i ferd med å gjenåpne.»
Er dette korrekt språkbruk? Jeg ville ha skrevet: Norge i ferd med å åpnes./ Norge i ferd med å bli
åpnet. Hva sier man på tysk?

25.05.20 19:56, Sandra1
Auf Deutsch würde ich sagen:

Norwegen ist dabei zu öffnen oder Norwegen öffnet wieder.

In Bezug auf die spanischen Strände würde ich es anders ausdrücken:
Spanische Strände werden wieder geöffnet.
Man könnte aber auch eventuell auch sagen: Spanische Strände öffnen wieder (klingt aber in meinen Ohren eher wie eine sehr knapp formulierte Überschrift)

25.05.20 23:13, Tilia de
Andre muligheter er „Norwegen macht wieder auf“ eller „Norwegen wird (wieder) geöffnet“. Det siste tilsvarer nok omtrent
dine formuleringer. Den første setningen har det underforstått at ikke landet i seg selv handler, men regjeringen.

26.05.20 10:06, Lidarende no
Jeg er opplært til å skille mellom den som handler (agens), og den/det som handlinge går ut
over(patiens). I en aktiv setning som « Regjeringen åpner Norge « er Regjeringen subjekt og den som
handler. Norge er direkte objekt og den som handlingen går ut over. Dersom man gjør aktivsetningen
om til passiv, blir det direkte objektet subjekt. «Norge blir åpnet av regjeringen.»

«Den første setningen har det underforstått at ikke landet i seg selv handler, men regjeringen.» Jeg
merker meg denne tenkemåten , og kanskje tenker NRK på samme måte. Men det blir da vanskelig å
skille mellom den som handler og den som handlingen går ut over. Språkrådet nevner heller ikke
denne skrivemåten.
https://www.sprakradet.no/Vi-og-vart/Publikasjoner/Spraaknytt/Arkivet/Eldre/Pass...

(jeg beklager at det ble dobbelposting)

26.05.20 12:21, Carl de
Forstår fortsatt ikke helt hva du sliter med og sikter til 8-o. "Norge" som subjekt er jo en vanlig såkalt personalisering. Landet gjøres til en person, et subjekt. Personalisering av ting er jo noe som forekommer ganske ofte. Du sier jo også "myndighetene bestemte seg for...blablabla". Eller: "Politiet vedgikk at nattens aksjon hadde vært fullstendig uforholdsmessig". Her også kan jo ikke myndighetene bestemme seg for noe eller politiet vedgå noe. Hverken myndigheter eller politi kan aksjonere. Dette kan alltid bare en enkeltperson. Likevel later vi som om politiet eller myndighetene var personer. Rent juridisk sett er de dette tilmed. I hvert fall i Tyskland regnes til dømes (de fleste) bedrifter som "juridiske personer" til forskjell fra "naturlige personer".
Derfor kan Norge såvel være subjekt og objekt i en setning. Både på norsk og tysk.

Om "Norwegen kurz vor der Öffnung" ville vært en passelig oversettelse for "Norge i ferd med å åpne" berører derimot et annet spørsmål - nemlig hvor langt man må ha kommet i gang på norsk om man bruker "i ferd med". Kan "være i ferd med" også bety det samme som "skulle til å gjøre"?

26.05.20 12:50, Lidarende no
En NRK-journalist uttrykker seg med passiv i en artikkel om samme tema.
«Slik skal Norge gradvis gjenåpnes:….»

https://www.nrk.no/norge/slik-skal-norge-gradvis-gjenapnes_-barnehagene-apner-20...

26.05.20 13:30, Mestermann no
Det er et interessant spørsmål. Kan et land i det hele tatt gjøre noe? Det er vel heller tvilsomt, slik det forsåvidt også er tvilsomt om
det er riktig å si at "vi" vant 50-kilometeren i VM på ski, når det strengt tatt var én norsk skiløper som vant. Dette er imidlertid
journalistspråk, og der bruker man ofte pars pro toto-formuleringer eller totum pro parte-formuleringer. Det er vanlig også utenfor
journalistikken:

Tyskland stenger grensene (= de tyske myndighetene stenger Tysklands grenser)
Oslo gleder seg til besøk av Rolling Stones (= mange, men slett ikke alle av Oslos innbyggere gleder seg til dette, mange vet ikke
engang at de kommer)
Sverige bekjenner seg til nøytralitetspolitikken (= den svenske regjering holder fast på nøytraliteten som bærende prinsipp)
Europa velger nytt parlament (= den delen av den stemmeberettigede befolkningen i de 27 av Europas 46 land som er medlemsstater
i EU og som faktisk går til urnene, velger nytt parlament)
Politiet fakket tyven (= to politibetjenter pågrep ham, ikke hele politietaten)
Butikken stengte klokken 16 (= de ansatte avsluttet arbeidsdagen og låste butikkdøren kl. 16)

Osv. Når det gjelder dagens ord, bragt i spill av Lidarende, nemlig stenging/åpning av et helt land, er det jo et spørsmål om vi har noe
adekvat ord eller verb for den tilstanden vi fremdeles delvis befinner oss i, nemlig at myndighetene legger strenge restriksjoner på all
samfunnsmessig aktivitet i en stat av smittevernhensyn. Er det det samme som å stenge? En butikk kan stenge, men kan et land
stenge eller åpne? Uansett: I mangel av et bedre ord for situasjonen har vi lånt begrepet via direkte oversettelse fra engelsk "shut
down", ofte oversatt med "stenge ned" eller "nedstengning".

Jeg mener at det gir bedre stil å si at "Norge er i ferd med å åpnes", også fordi det bedre tilsvarer det som faktisk skjer, nemlig at
myndighetene gjenåpner samfunnet (letter på restriksjonene), men det kan nok ikke regnes som feil at "Norge er i ferd med å åpne".

26.05.20 16:34, Tilia de
Et annet ord som blir brukt på tysk er forresten "Lockerungen". En overskrift fra dagens avis lyder
"Brandenburg bleibt vorsichtig, plant aber weitere Lockerungen". (Gelockert werden
Einschränkungen/Restriktionen wegen des Coronavirus.)
Hva stenging av et helt land angår - for utlendinger er Norge nå for tiden stengt som en butikk :-)
Skjønt det er mulig for noen å slippe inn gjennom bakdøren.

28.05.20 23:33, Lidarende no
Takk for alle innlegg. Finn- Erik Vinje tar i bloggen sin opp problematikken med såkalte ergativer,
det vil si verb som kan være både transitive og intransitive. Han nevner bl.a. stenge, åpne, knuse
og ryke og spør om det er » noen som kjenner ubehag ved et slikt syntaktisk arrangement».
http://www.finnerikvinje.no/index.html