25.05.20 19:52, Lidarende
Kontekst Coronaviruset

NRK fjernsyn melder i kveld: «Norge i ferd med å åpne.» »Spanske strender i ferd med å gjenåpne.»
Er dette korrekt språkbruk? Jeg ville ha skrevet: Norge i ferd med å åpnes./ Norge i ferd med å bli
åpnet. Hva sier man på tysk?

26.05.20 00:31, Carl de
Om ikke du vet om det er korrekt språkbruk på norsk forbyr det seg for meg å komme med "spekulasjoner" ;-). Men egentlig ville jeg jo trodd at alle tre varianter er riktige eller brukbare.

På tysk muligens:
"Spanische Strände kurz vor der Öffnung", "Spanische Strände am Öffnen"

"kurz vor der" er kanskje ikke helt riktig, men idiomatisk best. Vi hadde dette emnet jo nå om dagen og Mestermann bekreftet mine anelser om at "i ferd med" ikke bare betyr at noe er påbegynt og "godt i gang" (som NAOB skriver), men at noe har nettopp begynt, kanskje (det skrev han ikke, men er min formodning) ikke engang har begynt engang, men skal (til å - kan man si det?) gjennomføres om et kort øyeblikk.

26.05.20 00:36, Carl de
Unnskyld, jeg så ikke at det var en dobbelpost og at flere brukere hadde svart allerede i innlegget lenger nede. Mitt forslag eller min tanke er kanskje likevel diskutabel - ?