31.05.20 10:59, Carl
Stichwörter: over en lav sko
God morgen, Heinzelnisse! Hyggelig pinsedag!
I de forene jeg leser og skriver mest i fins ofte det følgende utsagnet eller et lignende et:

"De avsløres over en lav sko, men later som ingenting."

Hva betyr det å bli avslørt "over en lav sko"?

31.05.20 12:45, Wowi
reichlich, im Übermaß
Her kanskje: immer wieder

31.05.20 13:58, Mestermann no
"Over en lav sko" betyr "i rikelige mengder", "overmåte", "i overflod", her: "ustanselig", "hele tiden".

Uttrykket har opprinnelig med drikking å gjøre, og vi har det fra dansk, der man tidligere "drakk over en sko" = drakk rikelig. Det kan
være to forklaringer på uttrykkets betydning, og begge kommer fra tysk. Den ene er at et gammelt hulmål var tysk "Schuh" eller
"Kubikschuh", og at man altså drakk ganske meget, når man drakk "over en sko" (= mer enn en sko). Den andre finner man i 1600-tallets
mote med drikkebegre formet som støvler eller sko, sml. nht. "aus Schuhen trinken" og nt. "ênen gôden stevel supen". Hvilken
opprinnelse som er den egentlige, er ukjent. Hvordan adjektivet "lav" er kommet med, er også ukjent.

01.06.20 23:45, Carl de
Mange takk, dere to! Aldri hørt eller lest det før. Spennende med den forklaringen.

02.06.20 01:40, Mestermann no
Det er et helt vanlig uttrykk.