02.07.20 20:00, Carl
Hvorvidt forstår ekte nordmenn - især sånne fra vestkanten - egentlig farøisk? Som til dømes i denne låten:

https://www.youtube.com/watch?v=U9_MlIyb4fs

Jeg skal innrømme at jeg har noen vansker med å forstå hva om synger om... Så minner meg det hele nesten snarere litt om samisk... "Jodler" ikke hun også? Joike heter det visst på norsk....

Men er ikke det veldig rart, egentlig? Jeg trodde at samisk og de gammelnordiske språkene var helt forskjellige? Er de ikke det likevel om man bare går langt nok tilbake?

03.07.20 00:57, Mestermann no
Færøyisk er et eget språk, distinkt forskjellig fra moderne norsk, men språkhistorisk nært beslektet med norsk. Blant de andre
nordiske språkene står det nærmest islandsk, i den grad at hvis du kan lese islandsk, kan du også lese færøyisk.

Begge språk, færøyisk og islandsk, ligger svært nær gammelnorsk eller norrønt, altså det nordgemanske språket som ble talt i Norge
for 1000 år siden. Både Island og Færøyene ble befolket fra Norge, og språket kom også derfra. Men mens språkutviklingen har gått
videre i Norge, spesielt under innflytelse av dansk, tysk og nedertysk, har islendingene og færingene i høy grad beholdt sitt gamle
språk med dets grammatikalske formverk. En islending av i dag kan uten videre lese en tusen år gammel saga-tekst på norrønt, mens
en nordmann av i dag må lese den i oversettelse. Forholdet mellom moderne norsk på den ene siden, og islandsk og færøyisk på den
andre, kan altså sies å være omtrent som forholdet mellom italiensk og latin, altså som mellom et moderne og et klassisk språk.
Forskjellen er bare at mens latin er utdødd, snakkes Nordens latin fremdeles på Island og på Færøyene og lever i beste velgående.

En nordmann av i dag kan med andre ord ikke forstå eller snakke færøyisk eller islandsk uten videre, men må ha undervisning som for
andre fremmedspråk. Enkelte ord og vendinger vil imidlertid være forståelige. Det er nok noen flere ord som ligner på vestnorsk, men
ikke mange nok til at en vestlending kan forstå færøyisk eller islandsk.

Legg for øvrig merke til at "vestkanten" betegner vestkanten i en by, spesielt i Oslo, men aldri brukes om Vest-Norge.

Når man er på Færøyene, befinner man seg også innenfor Det danske riksfellesskapet. Mens Island fikk sin selvstendighet fra
Danmark i 1944, er Færøyene fremdeles en del av Kongeriket Danmark, slik de har vært siden 1400-tallet. Færingene kan derfor også
snakke dansk, når de må. Det språklig interessante er at når de snakker dansk, skjer det selvsagt med færøysk uttale. Da lyder det
omtrent som norsk, nærmere bestemt som norsk riksmål men med intonasjon og språklyder omtrent som i Vesterålen i Nord-Norge.
Et tilsvarende fenomen kan høres når islendinger snakker dansk; det lyder også omtrent som norsk. Nordmenn og færinger og
islendinger har altså ikke problemer med å forstå hverandre, gitt at de førstnevnte snakker bokmål og de sistnevnte taler dansk
islandsk og færøyisk uttale. Uttalemessig ligger de da mye nærmere hverandre enn dansk og norsk, som jo har svært forskjellig
uttale.

Samisk, derimot, er et finno-ugrisk språk, beslektet med finsk, estisk og ungarsk, og tilhører dermed en helt annen språkfamilie enn
den indoeuropeiske. Det er altså ingen likheter mellom samisk og færøyisk, nær sagt uansett hvor langt du går tilbake. Jeg tror du
forveksler musikkstilen i den videoen du linker til med lignende musikkstil innenfor den moderne, samiske populærmusikken, en slags
arktisk etno-pop. De ligner kanskje hverandre litt. Men språklig er de overhodet ikke beslektet.

Legg ellers merke til at det regnes som meget nedsettende å si at samene "jodler". Den samiske tradisjonssangen kalles "joik", og
verbet er å joike. Enda en liten rettelse: Til dømes er nynorsk, på bokmål heter det for eksempel.

03.07.20 07:46, Carl de
Mange takk for den utførlige forklaringen. Det er sikkert riktig det du skriver om at musikkstilene
i ser selv kan ligne veldig på hverandre, mens språket likevel er helt forskjellig. Ikke lett å
bedømme om språk ligner på hverandre om man ikke skjønner noenting uansett ;-).
Kult at færøyingene taler norsk på en måte. Da kunne jeg jo kommunisert med dem om jeg noensinne dro
dit. Forøvrig var ikke jeg klar over at ordet "jodle" i det hele tatt eksisterte på norsk. Så rart.
Det er jo et (sør-)tysk ord! Selvsagt var ikke det ment nedsettende derfor heller. I motsetning til
etniske nordmenn har Tyskere egentlig ikke fordommer overfor samene eller lappene som de kalles her.
Ikke det at det ikke finnes veldig negative klisjeer om visse folkegrupper også her i Tyskland - men
samene teller på ingen måte til disse. De anses kanskje som litt eksotiske, men møtes ellers med
stor interesse og nysgjerrighet, muligens tilmed en slags beundring med tanke på hva som skal til
for å overleve under så harde vilkår som råder i Arktis. Skjønt Arktis og Nordnorge heller ikke er
direkte det samme ;-). Hadde det ikke vært for (de arktiske) samene ville nok Amundsen aldri nådd
frem til Sydpolen og lidd samme skjebne som Scott...

05.07.20 20:14, Wowi
Her er en færøyisk tekst med et viktig budskap!
===============================================
Frá heilsumálarádnum er henda nýggja ÁVARDINGIN komin:
Vodka & ísur oydilegga nýruni;
Romm & ísur oydileggja livrina;
Whiskey & ísur oydileggja hjartad;
Ginn & ísur oydileggja heilan;
Pepsi & ísur oydileggja tenninar ...
Líkt er altso til, at ísur drepur, sama hvørjum tú blandar hann vid!
Ávarda tíni vinfólk: bein fyri ísinum - og drekk einans reinar vørur!

Kopiera og send ávardingina vídari í STUNDINI!
Tú kanst bjarga einum mannalívi!
(Minst til, hvat ísurin gjørdi vid Titanic)

06.07.20 09:38, Mestermann no
Hahahaha!

24.07.20 13:15, Jaeckchen
Hihi.... sehr gut. :-)

27.07.20 10:23, MetzPee
Schön...made my day.