02.07.20 21:47, chris2508
Guten Abend!
In den heutigen NRK-Textnachrichten wurde Bundeskanzlerin Merkel in einer Meldung als
"rikskanslar" tituliert ( Merkel : pandemien er ikkje over. Den tyske rikskanslaren Angela
Merkel åtvarer om....). Wird "rikskanslar", also Reichskanzler, hier aus Unwissenheit, Blödsinn
oder Taktlosigkeit verwendet? Oder ist es nur schlechtes Benehmen seitens des NRK? Oder kann
es sogar sein, dass das Neu-Norwegische nicht die Bezeichnung Bundeskanzler kennt? :-)
MfG,
Chris

02.07.20 23:18, Lidarende no
På nynorsk vert Bundeskanzler kalla forbundskanslar.
Rikskanslar 1 i Tyskland frå 1871-1934:statsminister og president 2 i Hitlertida: diktator som var
både regjeringssjef og president

Merkel som "rikskanslar" er eit merkeleg samantreff. Eg har aldri høyrt det før.

03.07.20 00:25, Mestermann no
Bundeskanzler skal, som Lidarende skriver, helt entydig oversettes med forbundskansler, på samme måte som Bundestag skal
oversettes med Forbundsdag. Imidlertid skjer det stundom at man i norske nyhetsartikler ser begeper som "rikskansler" og "Riksdag"
i stedet for dagens betegnelser. Det skyldes uvitenhet om det moderne Tyskland, og at mange samtidig fra dokumentarfilmer, media
og historieundervisning kjenner begrepene rikskansler og Riksdag bedre og derfor kommer til å bruke dem også om dagens forhold.

Det kan dessuten spille en rolle at i Norge er ikke begreper med "riks-" som prefiks historisk belastet overhodet, sml.
"rikskringkasting" og "riksmeklingsmann", "riks-TV" og "Rikshospital". Hvis man ikke er kjent med tyske forhold, er det ingen som
instinktivt vil reagere på de gale betegnelsene. Norge er jo faktisk et rike, mens Tyskland ikke er det.

Endelig spiller det nok en rolle at det om sommeren jobber en mengde unge journaliststudenter som sommervikarer i redaksjonene i
riksmedia (sic). De er tilbøyelig til å gjøre slike bommerter.

03.07.20 20:19, chris2508
Takk for deres svar.

03.07.20 20:58, chris2508
Jeg tror nok at det i første rekke forholder seg slik som Mestermann påpeker, nemlig at personen
som skrev
meldingen kanskje ikke var riktig informert om den moderne benevnelsen på den tyske
regjeringssjefen. Men det kan selvfølgelig også skje, at skribenten er en nostalgisk rojalist som
tenkte på det tyske keiserriket og ville "hedre" Merkel med tittelen fra den tiden :-).