05.07.20 11:12, Sandra1
Stichwörter: i, på
Guten Morgen

Mein Lehrbuch schreibt:

...å snakke om hva du liker å gjøre i fritida.

An anderen Stelle schreibt das selbe Buch:

Hva liker du å gjøre fritida?

Kann man also tatsächlich sowohl i als auch på verwenden?

05.07.20 11:29, Mestermann no
Ja (og nei). Preposisjonen "på" har de siste femti årene langsomt fortrengt en rekke andre preposisjoner, og denne utviklingen går
stadig fortere. Antagelig skyldes det svensk påvirkning. Tidligere var det f.eks. entydig slik at man hadde rett til noe, i dag sier man
like gjerne at man har rett noe. For 30 år siden hadde man kontroll over noe, i dag har man kontroll noe, osv. Tiilsvarende
gjelder også for hva man gjør i fritiden. Man kan i dag like gjerne gjøre noe på fritiden, antagelig analogt til uttrykk der det alltid har
vært riktig å bruke "på": "På den tiden hadde jeg ennå ikke mistet alt håret".

Det er imidlertid ikke så dumt å være oppmerksom på den ukritiske bruken av "på". Mye av nyanserikdommen i norsk, som ikke har et
levende kasussystem som tysk, kommer av at vi ikke bruker universalpreposisjoner, men har et rikt utvalg av preposisjoner å velge
mellom. Det kan være nokså komplisert å lære seg hvilken preposisjon som er den riktige til enhver tid, men det er altså typisk for
norsk.

05.07.20 17:28, Sandra1
Danke für die Erklärung Mestermann.

Ich stelle immer wieder fest, das Präpositionen zu den schwierigsten Themen gehören....

05.07.20 21:26, Mestermann no
Ja, leider, und so ist es in allen Sprachen, die Präpositionen haben.

27.07.20 10:24, MetzPee
Danke für deine gute Erklärung!