05.08.20 17:47, Sandra1
Hei

gestern habe ich gedacht, auf einem mir geschickten Bild Dyna Fyr zu erkennen. Nun sagte mir ein Bekannter, der das Bild gemacht hat, dass es Heggholmen fyr ist.

Ich wollte nun folgendes antworten:

Ich habe vorher noch nie von Heggholmen fyr gehört, aber die Leuchttürme ähneln sich, obwohl der Name eigentlich zeigt, dass der Heggholmen fyr auf einer kleinen Insel gebaut wurde, im Gegensatz zum Dyna Fyr, der auf einem Riff gebaut wurde. Ich habe die kleine Insel auf dem Bild übersehen....

Hier mein etwas holpriger Versuch:

Jeg har ikke hørt om Heggholmen fyr før, men fyrene ligner på hverandre selv om navnet viser at Heggholmen fyr er bygget på en liten øy i motsetning til Dyna fyr som er bygget på et skjær. Den lille øyen overså jeg på bildet.....

Ich bitte um Verbesserungen :)

Danke :)

06.08.20 01:11, Mestermann no
Først vil jeg komplimentere deg for din stadig bedre norsk, Sandra. Du har gjort helt utrolige fremskritt på den tiden du har deltatt i
forumet, så du må dels ha en god lærer, dels være veldig flittig og målbevisst.

Setningen din er nesten helt riktig. Fremfor alt mangler det et komma, her og der.

Jeg hadde ikke hørt om Heggholmen fyr før, men fyrene ligner på hverandre, selv om navnet viser at Heggholmen fyr er bygget på en
liten øy, en holme, i motsetning til Dyna fyr, som er bygget på et skjær. Den lille øya på bildet overså jeg.

Denne setningen er helt korrekt, men den vil kunne virke litt lang på norsk. Du kan vurdere å sette punktum: "Jeg hadde ikke hørt om
Heggholmen fyr før. Men fyrene ligner på hverandre..." osv.

Noen ord om ordet øy. Som hovedregel, og for å spare seg en mengde unødvendig pugging, kan den som skal lære norsk bokmål i
begynnelsen behandle de fleste hunkjønnsord som hankjønnsord – det vil si at man etter mønster fra dansk og svensk kan slå
sammen han- og hunkjønn til et felleskjønn, såkalt utrum. Om man sier gata eller gaten, sola eller solen, dama eller damen har ingen
betydning, begge deler er like korrekt. Forskjellen er bare stilistisk.

Men det finnes en gruppe substantiver som ofte kalles særnorske hunkjønnsord, og de skal på bokmål alltid ha hunkjønnsbøyning i
bestemt form, og så kan man velge om man også vil bruke den ubestemte hunkjønnsartikkelen. Dette er ord som ku, hytte, jente,
grind, bygd, kjerring, grend m.fl. Øy hører også til denne gruppen. Det betyr at øy skal bøyes slik:

En (eller ei) øy - øya

"Øyen" kan du altså ikke skrive. Det finnes riktignok en annen, eldre form av øy, nemlig ø, som er kongruent med det danske ordet
ø. Ø i stedet for øy vil du finne i eldre tekster, og er da et rent hankjønnsord: En ø - øen. Mange nordmenn kjenner iallfall de første
linjene av Ibsens dikt Terje Vigen:

Der bodde en underlig gråsprængt en
på den yderste, nøgne ø.

Eller dette gamle rimet:

I den grønne sjø
lå en øde ø.

Ø har overlevd i stedsnavn som Tromsø, Kragerø og Vadsø, og endel folk vest i Oslo sier nok fremdeles "Bygdø" og "Hovedøen" i
stedet for Bygdøy og Hovedøya, som er de offisielle navnene. En norsk dikter bemerket en gang at "ø" var det ensomste ord i det
norske språk. Rent klangmessig lyder nok "øde ø" ødere og ensommere enn "øde øy". Bokstaven og ordet er dessuten nesten et
bilde: En rund øy, O, og over øya har noen tråkket en sti: Ø.

Men ø brukes som sagt nesten ikke lenger. Derimot vil du nok her og der ha sett at det finnes dem som skriver og sier "øyen",
"jenten", "kuen", "hytten" osv. De kommer etter all sannsynlighet fra Bergen. På bergensk dialekt eksisterer nemlig ikke hunkjønn i det
hele tatt, bare intetkjønn og felleskjønn (utrum).

06.08.20 15:35, Wowi
Es ist immer wieder schön, die deutsch-norwegische Sprachverwandtschaft auch in der Gleichheit des Geschlechts wurzelverwandter Substantive zu sehen. Das ist zB bei allen Körperteilen der Fall.
Hier ist øy (f) mit Au/Aue (f) verwandt.

07.08.20 17:32, Sandra1
Vielen, vielen, vielen Dank für dein Lob Mestermann :)

Aber natürlich auch vielen Dank für die gute Erklärung, Korrektur und für das Setzen der Kommata.
Die Kommasetzung in einem norwegischen Satz fällt mir tatsächlich sehr schwer....

Sandra