07.08.20 21:47, Lidarende
Et norsk ordtak sier:En stabeis kan gjøre kuvending. Fritt oversatt: Ein Starrkopf kann halsen/ kann
vor dem Winde wenden. Fins det et lignende ordtak på tysk?

08.08.20 18:11, Lidarende no
I Tyskland fins det mange sjøfolk. De kjenner nok til verbet zu halsen som er et sjømannsuttrykK:
den Kurs eines Segelschiffes ändern, in dem man es mit dem Heck durch die Richtung dreht, aus der
der Wind weht. (Duden). En slik vending kaller man på norsk en kuvending.

Når man bruker ordtaket, bør man helst blunke med øynene.(Augenzwinker)

21.08.20 09:34, Lidarende no
Gjøre kuvending i overført betydning: det å snu helt om, skifte mening fullstendig.