07.10.20 19:48, Waldvogel
Schwedisch:

Han var förvisso ingen konstnär utan en listig affärsman.

Deutsch:

Er war zwar kein Künstler sondern ein gerissener Geschäftsmann.

Wie sagt man das auf Norwegisch? Gibt es gute Wörter für "förvisso" und "utan"? Kann man "uten" in diesem Sinne sagen?

Han var visstnok ingen kunstner uten en slu forretningsmann.

07.10.20 21:50, Wowi
Gibt es:
förvisso > visstnok
utan > men
und nein, utan kannst du in der hier gemeinten Bedeutung nicht mit uten übersetzen. Kommt zwar nicht selten vor, ist aber falsch.

08.10.20 08:04, Mestermann no
"Förvisso" og "visstnok" er et godt eksempel på de mange "falske venner" man møter i svensk og norsk.

Svenska Akademiens Ordböcker forklarer "förvisso" med "helt säkert". Norsk "visstnok" har derimot hovedbetydningen "kanskje",
"antagelig".

"Förvisso" er et nokså gammeldags uttrykk, og kan evt. oversettes med "visselig", som er enda sjeldnere i bruk på moderne norsk og vel
virker litt sært. Mer smidig ville vært: "Han var virkelig ingen kunstner".

08.10.20 12:36, Waldvogel
Takk for svar. Kan man si "vitterlig" ?

08.10.20 19:18, Mestermann no
Ja. Det klinger kanskje litt gammelmodig, men det gjør jo "förvisso" også.