22.11.20 16:42, Carl
Hallais alle sammen,

Sandras spørsmål om når man skal bruke "for å" eller "til å" litt lenger nede står fortsatt ubesvart. Vi blir vel nødt til å koble inn språktilsynet for å få det besvart?

Kanskje noen kan besvare de følgende spørsmål:

Heter det:

1) De tar en skei til hjelp for å grave en flukttunnel.
2) De tar en skei til hjelp til å grave en flukttunnel (med).
3) De tar en skei i bruk til å grave en flukttunnel (med).
4) De tar en skei i bruk for å grave en flukttunnel (med).
5) De benytter seg av en skei il å grave en flukttunnel
6) De benytter seg av en skei for å grave en flukttunnel.
7) Skeien har vært behjelpelig til å grave flukttunnel (med).
8) Skeien har vært behjelpelig for å grave flukttunnelen.

??? Hva er gale og hva er feil?! Mange takk for forhånd.

Hyggelig søndag!

22.11.20 16:46, Sandra1
Ich habe meine Frage sehr wohl als beantwortet betrachtet!

22.11.20 17:20, Carl de
Hvordan det da? Det var jo bare meg som svarte. Selv om jeg kom med noen innlysende betraktninger og nærliggende foreslag ga jeg jo ikke et avsluttende svar.

Det står fortsatt ubesvart om det om "for å" eller "til å" skal brukes retter seg etter idiomatiske eller etter teleologiske (semantiske) regler. Det kan ikke være begge deler. Det kan selvsagt ha seg slik at den idiomatiske reglen (ofte, for det meste) følger den semantiske.

For å gjenta spørsmålet, heter det:

"Han tar bilen til å nå fortest mulig frem" eller:
"Han tar bilen for å nå fortest mulig frem"

"Han kaster stein på vinduene for å knuse dem" eller:
"Han kaster stein på vinduene til å knuse dem med" (For brukes ikke steinene som verktøy her!?)

Og hva mener du om de ovenstående eksempler?

Hyggelig kveld!

23.11.20 00:21, Mestermann no
Det beste er nok å merke seg bruken av preposisjoner i hvert enkelt tilfelle, og ikke lage lange og vidløftige kontruksjoner eller teorier.

27.11.20 06:33, Carl de
Hei Mestermann,

Mange takk. Da er det altså riktig at bruken ikke følger semantiske, men idiomatiske regler.

I så fall er det feil med:

Han kaster stein på vinduene til å knuse dem med
Han tar bilen for å nå fortest mulig frem.
Han tente på lommelykten til å opplyse rommet med.

Det blir "for å. Utelukkende.

Hyggelig dag!