22.12.20 10:17, Carl
Er det noen som vet om "trives" og "gedeihen" er beslektet med hverandre? Jeg mener at ordene ligner
sterk på hverandre. Dette enda mer om man tenker på det engelske "thrive" som jo opplagt er det
norske "trives" men som har "ei" i uttalen istedenfor "i". Og "ge" i det tyske gedeihen er etter alt
jeg kan om germansk etymologi bare en gammel preposisjon slik at roten til gedeihen er "deihen". At
"t" og "d" er samme bokstav er jo kjent (Teutonen wohnen in Teutschland) slik at man kan forestille
seg et gammelt "teihen". Riktignok finner man i etymologiske ordbøker også ord som "thīhan".
Ifølge NAOB går trives tilbake til vikingsk þrífast. Om ikke jeg tar feil så er "th" og "þ" samme
bokstav.
Så det ligner jo voldsomt. Men likevel mangler det fortsatt en siste forbindelse. "R"en finner jeg
ikke i de gamle varianter av gedeihen.
Er ordene ikke beslektet likevel? Trass i at også betydningen minner om hverandre?

22.12.20 10:40, Mestermann no
Trives kommer som du skriver av norr. þrivast og betyr å ta til seg (sml. trive til seg), gro, vokse. Eng. thrive har samme rot.

Gedeihen/deihen kommer fra mellomhøytysk gedīhen/dīhen, gammelhøytysk gedīhan/dīhan og er beslektet med ty. dicht, dss. no.
tett, slik at den opprinnelige betydningen har vært å gjøre tett, fast, å tette.

Så dette er nok et eksempel på at to ord som ligner, ikke nødvendigvis er beslektet. Et nærliggende eksempel her er drive (fra norr.
driva), som ikke er beslektet med trive(s), selv om ordene ligner på hverandre.

22.12.20 13:14, Carl de
Det var synd å lese, men mange takk for forklaringen likevel.

Jeg får trøste meg med tanken om at ordene kanskje hadde en felles rot enda mye lenger tilbake.

En sånn en som vi ikke ser lenger i dag.

Jeg antar at om man bare går langt nok tilbake så vil vel nesten alle ordene være beslektet med hverandre. Som jo alle mennesker er beslektet med hverandre om man bare går langt nok tilbake.

Jeg forestiller meg en slags "urlyd" nå... Er ikke det også alle mennesker på jorden som sier "ma-ma" som sitt første ord? Et universelt ord som har overlevd vom "Anbeginn aller Zeiten", en gjenlyd fra den gangen da alt begynte.

Hyggelig dag!