28.12.20 13:29, Trollkrabbe
Stichwörter: Drittschuldner, Drittschuldnererklärung
Hei og fortsatt God Jul,
kan noen hjelper til med norsk ord for "Drittschuldner".
Har just funnet "tredjepart(en)", men tviler om det er det rette ord.

Takk sier Mattis

29.12.20 10:37, Fosshaug de
Tredjepart eller tredjemann er faktisk ofte brukt for den rollen en ”Drittschuldner” spiller i en
gjeldsavtale. Et annet uttrykk er ”ny debitor” (i motsetning til ”opprinnelig debitor”). Jeg
fant også ordet ”direktekravsdebitor” i den forstand at kreditoren retter sitt krav direkte til
tredjeparten og så å si, i kontraktskjeden, hopper over den gamle debitoren. Personlig hadde jeg
sagt ”tredjepart ved debitorskifte” for å presisere at tredjeparten ikke er en hvilken som helst
tredjepart men part i en gjeldsavtale.