12.01.21 11:46, Sandra1
Stichwörter: skulle
Guten Morgen

Nun geht es in den Hausaufgaben um "hensiktssetninger".

Ich habe gelernt:
For at, slik at og så er subjunksjoner for hensikt, og vi bruker dem ofte sammen med skulle eller
kunne.

Trotzdem kann ich skulle und kunne in den Bespielsätzen nicht übersetzen.

Ole måtte løpe for at han skulle rekke bussen.
Ida åpnet døra slik at katten kunne komme inn.
Eli tok på seg lua så hun ikke skulle fryse.

Ich weiss bei skulle nie ob nun sollen, werden oder müssen die richtige Übersetzung ist.

12.01.21 17:56, DaniV de
Also ich bin ja eher Norwegischanfängerin, aber mir fällt auf, dass in allen drei Sätzen der zweite
Satzteil mit "damit..." übersetzt werden kann. Also damit er den Bus erreicht, damit die Katze
hinein kommen kann, damit sie nicht friert. Da verwendet man wahrscheinlich in Norwegisch eine Art
Möglichkeitsform, die nun mit skulle oder kunne ausgedrückt wird. Das ist z.B. in Französisch auch
so, dass abhängig von gewissen Konjunktionen der Subjonctif verwendet wird, also Möglichkeitsform.
Ich glaube das ist einer der Punkte, wo das Deutsche einmal ziemlich einfach ist, weil wir dann ganz
"normal" weiter Indikativ, also Wirklichkeitsform, verwenden. (im Deutschen gibt es ja nur Konjunktiv)

13.01.21 01:12, Mestermann no
DaniVeit er inne på noe her. På norsk har vi ikke lenger en aktiv, reell konjunktivform. Men vi har hatt det tidligere. Den var identisk med
infinitiv og eksisterer nå bare i faste uttrykk og faste sammenstillinger, som "bursdagsbarnet lenge leve!", "pokker ta deg", "det være seg
slik eller sånn", "Gud bevare Kongen og fedrelandet" osv.

På norsk har vi dessverre heller ikke noe verb som tilsvarer det høyst nyttige universalverbet "werden" for å uttrykke tilstander eller
handlinger som er i sin tilblivelse (men riktig gammelt dansk-norsk hadde verbet "vorde", og vi snakker fremdeles om "den vordende
far", slik jeg her også, litt høytidelig, kunne sagt "handlinger som er i sin vorden").

Hypotetiske tilstander og futurum uttrykker vi på norsk med omskrivninger med "skulle", "kunne", "ville", "bli", "være" osv. Formen alene
gir ikke alltid indikasjon om man mener den mer teoretiske, generelle tilstanden i fremtid, "er wird morgen kommen", eller om man mener
det som uttrykk for en viljeshandling, "er will morgen kommen". Det samme gjelder for "han skal komme i morgen", som både kan
oversettes med "er wird morgen kommen" og "er soll morgen kommen".

Nå du skal oversette slike setninger som eksempelsetningene, altså hensiktssetninger, vil det oftest være riktig som Dani skriver, nemlig
å forstå at betingelsen ligger i "slik at", "for at" osv, og dette kan oversettes med "damit" eller "so dass". Hvilket verb du skal bruke
etterpå, er ikke så entydig. Du kan bruke werden, sollen, können. Noen ganger vil den norske setningen gi en pekepinn: ...damit die
Katze hineinkommen konnte". Andre ganger kan det være flertydig: "...so dass sie nicht frieren würde", "damit sie nicht frieren sollte".

14.01.21 13:50, Sandra1
1000 Dank für eine perfekte Erklärung

14.01.21 20:46, DaniV de
Danke auch von mir für die interessante und hilfreiche Erklärung!