15.01.21 12:06, Sandra1
Eine letzte Frage habe ich noch zu meinen Hausaufgaben:

Es geht um ønsketenkning:

Es gibt einige Beispiele:
1: Jeg skulle ønske at sommeren varte evig!
2: Jeg skulle ønske at du ble voksen snart!

3: Bare vinteren snart var slutt!
4: Bare han ikke har glemt å bestille billetter!
5: Bare det ikke blir uvær i morgen!

6: Tenk om du hadde vært her nå!
7: Tenk om jeg hadde vært ti år yngre!
8: Tenk om feieren faller ned fra taket!

Wir sollen uns die unterschiedlichen Verbformen ansehen.

In Satz 1-3 ist preteritum benutzt worden aber in allen anderen Beispielen sind verschiedene Zeiten benutzt worden (von presens bis pluskvamperfekt.)
Wonach entscheide ich welche Zeit ich beim Wunschdenken nehmen muss? Das verwirrt mich gerade total!

15.01.21 17:50, Mestermann no
I setning nr. 4 uttrykkes et ønske i nåtid, altså bruker vi som på tysk presens – dass er nicht vergessen hat, Karten zu kaufen.

I nr. 5 uttrykkes et ønske i fremtid, og da bruker vi presens av å bli. Om vær i fremtid sier vi at det blir godt vær, dårlig vær, uvær,
regnvær.

I nr. 6 er ønsket mer hypotetisk. Da bruker vi gjerne "hadde vært", altså pluskvamperfektum, for å uttrykke ønsket. På tysk ville man her
brukt presens konjunktiv: Wenn du nur hier wärest. Men den formen har vi ikke på norsk, altså skriver vi om med pluskvamperfektum,
som på engelsk: If you had only been here now.

Det samme gjelder for setning 7.

I setning 6 og 7 kan man tenke seg andre verb bli brukt også, og andre tider: Tenk om du kunne vært her nå, tenk om du var her nå, tenk
om jeg var ti år yngre, tenk om jeg kunne bli ti år yngre osv.

I setning 8 er det klart at vi befinner oss i nåtid, og at det i høyeste grad befinner seg en feier på taket som står i fare for å falle ned. Da
vil vi vanligvis bruke presens: Tenk om han faller ned! Was, wenn er herunterfällt. Men også her kan man tenke seg at andre verb og tider
kan brukes: Tenk om han kommer til å falle ned (wenn er herunterfallen würde), tenk om han falt ned (wenn er herunterfiele) osv.
(Oversettelsene til tyske former er omtrentlige).

Konjunktiver (ønsker) og hypotettiske former er ofte en smule upresist på språk som ikke har en egen, aktiv konjunktivform, som norsk
og (i stor grad) engelsk. Ofte vil flere muligheter kunne brukes. Men det er ikke alltid helt entydig på tysk eller andre språk som har et
aktivt konjunktiv, heller. Mange ganger vil det virke oppstyltet eller omstendelig å bruke konjunktiv selv om det kan brukes: Was, wenn
ich morgen komme vil i dagligtale ofte erstatte en mer omstendelig formulering som was, wenn ich morgen kommen würde.

15.01.21 19:02, Sandra1
1000 Dank für die Erklärung :-)

16.01.21 22:24, BeKa de
"Har glemt" ist aber kein Präsens, sondern Perfekt - ebenso wie "hat vergessen".
Oder haben mich meine Grammatikkenntnisse jetzt komplett verlassen?