24.01.21 10:03, Sandra1
Stichwörter: gjør du vel, juleavslutning, å få
Guten Morgen!

Ich verstehe einige Formuliereungen nicht ganz:

1. Du treffer ikke familien din så ofte, gjør du vel?
Gjør du vel ist hier eine Art Rückversicherung, richtig? Im Sinne von "Stimmt doch, oder?"

2: Det skal være juleavslutning i klassen til Nils på fredag.
Ist juleavslutning so etwas wie ein gemütliches Beisammensein am letzten Tag vor den Weihnachtsferien?

3: Så jeg håper at vi får fint vær.
Ja, vi får krysse fingrene.
Ist får hier im Sinne von "müssen" zu verstehen?

Ich danke euch!

24.01.21 16:08, Mestermann no
1. "Gjør du vel?", "vil du vel?", "har vi vel?", "har du vel ikke?" og lignende formuleringer, er ganske riktig retoriske fraser som brukes for å
bekrefte at noe er sant, at noe stemmer, at det forholder seg slik man formoder, at noe skal skje, eventuelt ikke skje:

Du har ikke fler penger igjen, har du vel?
Saken er den at du er konkurs, er du ikke?
Vi skal holde sammen bestandig, skal vi vel ikke?

Formuleringer av denne typen med "ikke" betyr ikke nødvendigvis at det ikke er tilfelle eller ikke skal skje, ofte tvert om: Ikke? betyr at
man åpner for en bekreftelse fra den andre, sml. "ikke sant?", "nicht?", "nicht wahr?"

2. Juleavslutning har du forstått helt riktig. Det er en liten markering av siste dag før jul, evt. med kaker, varm sjokolade, sang, tenning av
lys el.l.

3. Ja. Får uttrykker at vi skal eller bør eller ønsker å gjøre noe, omtrent som "müssen", "werden", "sollen":

Vi får krysse fingrene - wir müssen die Finger kreuzen, wir werden wohl die Finger kreuzen müssen
Vi får håpe på det - das müssen wir doch hoffen
Vi får se - wir werden sehen
Du får komme i morgen - du solltest dann morgen kommen

25.01.21 10:02, Sandra1
Vielen Dank!

25.01.21 19:13, Slogen
Eller kanskje dürfen og können?
Vi får lov til det - das dürfen wir
Vi får komme heim - wir dürfen nach Hause kommen
Vi får gjøre det heime - wir können es zu Hause machen

26.01.21 00:43, Mestermann no
Ja, klar, geht auch. :-)

26.01.21 09:31, eason de
Kleine Anmerkung: Im Deutschen kreuzt man nicht die Finger, sondern drückt die Daumen. ;-)

26.01.21 11:59, Sandra1
Danke für eure Ergänzungen!