04.02.21 18:19, Feli
Hei,
kan noen hjelpe meg med noen juridiske ord? Hva betyr ankeutdrag og ankeutvalg på tysk? Hva er avgjørelsesformer på tysk?
Tusen takk!

04.02.21 23:34, Carl de
Her er jo problemet at jeg ikke vet hva de norske fagbegrepene står for :-(

Men det kan se ut som om ankeutdrag kan være ankeskriftet som skal leveres til domstolen (og motparten i saken) i et visst tidsrom?

I så fall kunne det være riktig å betegne det for Revisionsschrift (sivilrett: https://dejure.org/gesetze/ZPO/550.html).

Selveste begrunnelsen for anken betegnes for Revisionsbegründung (se https://dejure.org/gesetze/StPO/344.html).

Men her kommer vi altså i dype farvann.... For i Tyskland skilles mellom ulike ankeformer: Revision og Berufung.

I en Berufung blir hele saken behandlet på nytt - innbefattet vurderingen av bevismateriale. I en Revision blir derimot bare den rettslige vurderingen av saksforholdene gjenopptatt.

Kort forklart her: https://praxistipps.focus.de/was-ist-der-unterschied-zwischen-berufung-und-revis...

Så om en helvurdering av saken menes burde man vel heller bruke ordet Berufungsschrift og Berufungsbegründung - https://dejure.org/gesetze/ZPO/520.html

Noe "ankeutvalg" fins etter mine begrep ikke i Tyskland. Om jeg forstår det rett så er et ankeutvalg et spesielt kammer av en domstol i Norge som bestemmer om anken skal behandles.

Du kan kanskje bruke ordet "Berufungskammer". Men her er det altså snakk om det kammeret som vanligvis også behandler anken.

Avgjørelsesformer...aner ikke... er det snakk om Urteilsarten her? https://www.juraindividuell.de/artikel/die-verschiedenen-urteilsarten-im-zivilpr...

Kanskje hun Birgit kan komme med noen innspill her. Som jeg har forstått det har hun satt seg litt inn norsk jus....

06.02.21 08:53, Feli
Tusen takk for det detaljerte svaret, Carl!

06.02.21 12:48, Carl de
Ingen ting å takke for. Håper jeg i det miste satte deg på rett hest om jeg da ikke var i stand til å svare skråsikker i mangel av dypere kunnskaper om emnet!?

Synd at ikke ho Birgit meldte seg med sine helt spesielle kunnskaper om norsk jus. Men hun ser ut til å ha forsvunnet fra forumet helt og holdet.