05.03.21 07:43, Carl
God morgen Heinzelnisse,

jeg har et spørsmål angående vendingen "se ut".

I et forum støttet jeg på dette utsagnet:

"Det kan altså se ut til at det å ha små barn i husholdningen i noen grad beskytter mot covid."

Er dette rett språkbruk i forhold til "se ut"?

Ja, jeg også ville brukt "se ut til" noen ganger. I en setning som denne: "Været ser ut til å
lette", "Stormen ser ut til å ha tatt av."

Men jeg stiller meg spørrende til "se ut til at". Her ville jeg antakelig brukt "se ut som om":

"Det kan altså se ut som om det å ha små barn i husholdningen i noen grad beskytter mot covid."

Hva er "riktigere" her: "Det kan se ut til at det å ha..."? eller "Det kan se ut som om det å
ha..."? Eller er det lov å bruke begge varianter her? r rikti... "

05.03.21 18:23, Sandra1
Wiktionary hilft vielleicht:

å se ut til å = gir uttrykk av å være
Hvalpene ser ut til å savne sin mor.
Ich glaube hier hat man einfach den Eindruck, dass....ohne dass es dafür konkrete für alle ersichtliche Anzeichen gibt

se ut til at = peke i en bestemt retning ut fra noen gitte tegn
Det ser ut til at vi får regn snart.
Vermutlich deuten dunkle Wolken den Regen an.

Naja und å se ut som om wird online häufig als Synonym für å se ut til at geführt.

Demnach ist das Beispiel, welches du in eiem Forum entdeckt hast anscheinend korrekt. Man könnte es demnach aber auch mit som om formulieren.
Mit til å würde ich es aber nicht formulieren, da es ja darum geht, dass sich etwas andeutet aufgrund gegebener Hinweise.

So zumindest mein Verständnis...

06.03.21 08:06, Carl de
Hei Sandra, god morgen :-)

Det kan se ut som om du er inne på noe der, ja. Det kan se ut til at begge vendinger er synonyme og
kan brukes om hverandre - både "det kan se ut som om... " og "det kan se ut til at..."

Men jeg tror nesten "se ut til å" skiller seg mindre semantisk som du foreslår, men grammatikalsk,
fra "... ser ut til at..." :

Det kan se ut til å regne snart =
Det kan se ut til at det regner snart

Forskjellen i de begge setninger ser ut til å handle om hvorvidt subjektet er det samme i hoved- og
ledddetningen. I de gitte eksemplene ser det ut til å være det samme på en måte i og med at det jo
er "det" uansett.

Men i første variant gjentas ikke "det" i leddsetningen. Subjektet "det" fra hovedsetningen blir
automatisk subjekt også i leddsetningen. Klarere kommer det frem i setninger med andre subjekter enn
"det" som denne:

"Katten ser ut til å kose seg."

Om det skal brukes "se ut til at" her byttes subjektet mellom ledddetningen og hovedsetningen:

Det ser ut til at katten koser seg. =
Det ser ut som om katten koser seg.

Ellers klarer ikke jeg å se en semantisk forskjell på de ulike konstruksjoner. Mulig jeg tar feil
likevel...

Schönes Wochenende...

06.03.21 23:24, Slogen
Det ser ut som om katten koser seg.
Det ser ut som at katten koser seg.
Det ser ut til at katten koser seg.
Jeg tenker nok at alle disse tre uttrykka med 'det ser ut' (som om, som at, til at) kan brukes om
hverandre til en stor grad. Likevel er det nok en viktig skilnad. 'At' er ofte forbundet med noe som
er faktisk eller bestemt, derfor vil nok gjerne 'som om' i en del sammenhenger kunne bli oppfatta
som en ytre observasjon, som ikke nødvendigvis er tilfelle, som f.eks.:
Det ser ut som om katten koser seg, (men vi veit jo at den har veldig vondt i poten sin).
Er det noen som vil korrigere?

07.03.21 07:21, Carl de
Mange takk, Slogen. Det ser ut som at du atter en gang har rett og som at "som at" eksisterer ved
siden av "som om". Fant dette i NAOB under "at":

se ut som at
MUNTLIG se ut til at ; se ut som | jf. se ut som

  • det ser ut som at det lysner
  • nå ser det ut som at regjeringen «faller for eget grep» igjen (Simen Hagerup Grufulle tomrom LBK 2009)

Siden det er muntlig er det kanskje ikke helt så god norsk som "som om", men det fins nå iallfall.
Jeg fant i NAOB også et sitat fra en stor avis der også "som at" hadde stått på trykk.

Enig i nyanseringen din også etter å ha tenkt litt over det. Det gjelder kanskje i enda større grad
for skilnaden mellom "se ut til at" og "se ut som om".

Hyggelig søndag.

12.03.21 15:49, StefanBerg
Veldig interessant informasjon. Spesielt med "Hjemmekontor". Men det er populært i en slik
periode. Det er mange diskusjoner om "Hjemmekontor" i våre dager. Det er interessant å finne det
nå, siden før jeg snakket med en venn fra Tyskland om denne pandemien, spurte han om situasjonen
med mitt Stavanger-kontor. Jeg viste ham dette
https://www.matchoffice.no/leie/kontorlokaler/stavanger