27.03.21 00:13, Rita
Hei

Wie heißt "rechtliche Betreuung" auf norwegisch? Zum Beispiel "Minderjährige unter rechtlicher
Betreuung".

27.03.21 03:25, Carl de
Litt vanskelig å si.

Men med den begrensede bakgrunnen jeg har på dette juridiske feltet der ville jeg antakelig oversatt
det med "mindreårige med formynder".

Jeg har mistanke om at den originale tyske formuleringen kan være feil. "Rechtliche Betreuung" eller
"gesetzliche Betreuung" får personer i Tyskland som ikke er i stand til å sørge for seg selv grunnet
mental eller psykisk funksjonshemning. Rechtliche Betreuung ble innført i 1992 som erstatning for
formynderskapet. Men denne loven gjelder egentlig bare for myndige personer over 18 år.

Les: https://www.familienratgeber.de/rechte-leistungen/rechte/rechtliche-betreuung.ph...

"Rechtliche Betreuung bekommen Menschen, die nicht in der Lage sind, für sich selbst zu entscheiden.
Das können zum Beispiel Menschen sein, die eine geistige Erkrankung oder Behinderung haben. Sie
müssen mindestens 18 Jahre alt sein."

Eller:"Ein gesetzlicher Betreuer wird bestellt, wenn eine volljährige Person nicht mehr in der
Lage ist" ( https://rechtecheck.de/betreuungsrecht-und-vormundschaft-bedeutet-das/ )

Så når det gjelder mindreårige så gjelder ikke den nye loven fra 1992. Ikke så overraskende med
tanke på at det er foreldrene som som regel ivaretar den mindreåriges rettigheter.

Men også her kan det jo oppstå behov for "rechtliche Betreuung" om den mindreårige ikke skulle ha
foreldre. I så fall gjelder antakelig forsatt lovene om formynderskap, les:

https://www.deutschlandfunk.de/betreuungsrecht-fuer-minderjaehrige-kind-und-
jugendgerecht.772.de.html?dram:article_id=389126

Så jeg tror vi kan våge å oversette det med enten
"Mindreårige med formynder" eller "mindreårige under formynderskap"

I hvert fall om ikke det krevs en 100,0% juridisk rett oversettelse. I siste tilfellet burde man
sett enda dypere i den tyske (og norske) loven.

27.03.21 10:35, Rita no
Tusen takk for svar, Carl!

På engelsk heter "rechtliche Betreuung" her "under legal guardianship".

Selv tenkte jeg på "under vergemål". Det gjelder mindreårige, ikke myndige pesoner under 18.

27.03.21 11:13, Carl de
Det er jo godt mulig.

I så fall ville formynder vært en "falsk venn" altså.

Det jeg mente å forklare er at "Minderjährige unter rechtlicher Betreuung" på TYSK er synonyme med "Minderjährige unter Vormundschaft" som altså er ordrett det samme som formynderskap på norsk.

"Vormundschaft" er et gammeldags ord som ikke brukes lenger for de tilfellene der den som står under formynderskap ikke er mindreårig lenger. Da blir det "rechtliche Betreuung" ifølge den "nye" loven fra 1992. Men dette gjelder nettopp ikke for mindreårige. Mindreårige er fortsatt i Tyskland ikke under "rechtliche Betreuung" - selv om teksten din bruker denne generelle og i praksis langt viktigere betegnelsen i dag - men under "Vormundschaft". Bare les her: https://www.bpb.de/23213/vormundschaft

Men selv om det på tysk altså egentlig betyr og burde het "Minderjährige unter Vormundschaft" er det altsü kanskje ikke riktig å oversette dette til norsk med "mindreårige under formynderskap". Hvis jeg tyder NAOB her: https://naob.no/ordbok/verge_2?elementId=53152048 rett så er altså en formynder nettopp en verge som "i kraft av slektskap (som far eller mor) råder over formuesmidlene til en person som ikke har nådd myndighetsalder". Og det er det jo nettopp ikke på tysk. På tysk regnes dette for "elterliche Sorge", ikke "Vormundschaft". Vormundschaft er på tysk når en annen enn foreldrene, en fremmed person har blitt oppnevnt som den som skal ivareta den umyndiges (økonomiske) interesser.

Og det ser på norsk ut til å være nettopp "under vergemål". Så da blir det på norsk altså rett med "mindreårige under vergemål".

Et praktisk eksempel fra tysk jus er altså disse mindreårige "flyktningene" som da får en verge - helt til de pårørende "plutselig" dukker opp igjen. Disse er på tysk altså "Minderjährige unter Vormundschaft" (synonymt med "Minderjährige unter rechtlicher Betreuung") og på norsk altså "mindreårige under vergemål".