27.03.21 23:48, Slogen
Om en vil snakke tysk med skarre-r, standard høgtysk, har jeg inntrykk av at det er lett å finne
lydskrift og kanskje også lydspor til støtte å hjelp for å finne ut hvordan en skal uttale tyske
ord. Noen ganger skal det vel være en skikkelig skarre-r, mens ofte er det vel en slags e-lyd i
staden. Noen r-er er kanskje også stumme?

Dersom en ønsker å snakke tysk med tungespiss-r, altså rulle-r, har jeg forstått at mye blir
annerledes, og kanskje er det ikke så ofte en e-lyd i staden for r og kanskje heller ikke så ofte
stum r. Jeg er usikker. Kan en finne lydskrift eller lydspor på internett til hjelp og støtte, for å
finne ut mer om hvordan tysk skal uttales med tungespiss-r?

28.03.21 11:21, Carl de
I Tyskland forekommer forskjellen mellom skarre og rulle-r nærmest ikke. Altså jeg mener ikke å si at forskjellen ikke finnes ;-). Men at tyskerne flest ikke er var dette emnet. Mens dette jo er en stor sak i Norge har jeg aldri noensinne kommet over at det her i Tyskland er noen som bryr seg om de ulike måtene å uttale r på. Det finnes ingen som helst bevissthet for det. Av og til kan en kanskje lese om "rollendes r", men jeg er på ingen måte sikker det her er snakk om "rulle-r" i en engere forstand. Og en betegnelsen for skarre-r har jeg ikke kommet borti noen gang. Har leitet etter det og fant det på nettet så klart. Det heter antakelig "Gaumen-r": https://praxistipps.focus.de/das-r-rollen-lernen-die-besten-tipps_105715

Det sies at Sør-Tyskerne skal rulle "r"-en. Men gjør vi det egentlig? Ikke sånn som østlendinger synes jeg. Her et innlegg med Gerhard Polt som snakker bayersk: https://www.youtube.com/watch?v=47uCgsVpzzk

Virkelig rulle-r? Nei, mener jeg. Hverken i "Horst" eller "Rolex" eller "durch" forekommer et skikkelig kraftig norsk rulle-r.

Her har du en video med en som han tror han snakker rulle-r og er veldig opptatt av seg selv og nettopp det: https://www.youtube.com/watch?v=OXvv2ItibLU

Ekte rulle-r? Neppe. Ikke det engang.

Her noen ytterligere eksempler av bayersk: https://youtu.be/7XW4BJ2B1uU?t=129

Riktignok brrrrrukes et krrrrraftig r i bayersk. Men er det virkelig rullende? Vet ikke.

Her https://www.youtube.com/watch?v=mYtsEOwINW8 drøfter noen emnet i forhold til hvordan det virker om man ruller r-en på høytysk. Og det er riktig det han sier. Ruller man r på høytysk blir det fremmedartet, rrrrarrrrt. Da vet man at det ikke dreier seg om en etnisk tysker, men antakelig en tyrker.

Her en svenske som skal forklare tyskere hvordan det er å rulle r-eeeen :-): https://www.youtube.com/watch?v=oClygGuMTos

Tror derfor du finner ikke så mye ekte tysk med rulle-r.

Det nærmeste du kan komme rulle-r på tysk må være sør-tyske dialekter eller nettopp tyrkisk-tysk.

28.03.21 15:06, Slogen
Nå blir jeg forvirra. Det jeg oppfatter at han sa, var at om en vil snakke standard høgtysk, uten å
vekke oppsikt, så er skarre-r mest nøytralt. Likevel sa han vel at rulle-r også kan brukes i
standard høgtysk. Dialekter sa han gjerne mindre om, og mange dialekter i Bayern, Austerrike og
Sveits er slik jeg har forstått det, kjent for å ha rulle-r. Jeg mener også sjøl å ha erfaring med
dette, men jeg kan jo ta feil på et eller anna vis. I YouTube-lenka di med "noen ytterligere
eksempler av bayersk", synes jeg helt tydelig å høre at noen av intervjuobjekta har rulle-r, f.eks.
dama med brillene i håret. Forklaringa di om at det er lite bevissthet rundt dette i Tyskland, kan
uansett være et viktig poeng her. Skal tru om bevisstheten på dette feltet er annerledes i
Austerrike og Sveits?

28.03.21 18:40, Tilia de
Ich selbst komme aus einer Gegend ohne Zungenspitzen-R. Deine Frage hat mich aber neugierig
gemacht und ich habe daher ein bisschen im Internet geguckt. Fazit: Es ist eher von Bedeutung,
ob das R konsonantisch oder vokalisch ausgesprochen wird. Wenn es konsonantisch (also als
hörbares R) ausgesprochen wird, gelten sowohl das Reibe-R als auch das Zungenspitzen-R als
Standard. Der Rest ist wohl eher eine Frage des jeweiligen Dialekts. Hochdeutsch mit
Zungenspitzen-R klingt wahrscheinlich etwas seltsam, wenn ein Muttersprachler so spricht. Es
erinnert dann an die überdeutliche Sprache, die zum Beispiel im klassischen Gesang genutzt
wird. So spricht im Alltag normalerweise niemand, glaube ich. Für einen Nicht-Muttersprachler
ist das aber überhaupt kein Problem, denn verstanden wird man auf jeden Fall gut und das R ist
grundsätzlich korrekt ausgesprochen.
Hier noch ein paar Links, die für Dich interessant sein könnten:
https://www.dw.com/downloads/26294206/lektion13-lehrer-aussprache.pdf
https://www.erziehungskunst.de/fileadmin/archiv_alt/2008/0408p003Burkhardt.pdf
http://prowiki.ids-mannheim.de/bin/view/AADG/JuryR
https://www.dw.com/de/gerollt-oder-spitz-das-r/a-17412195

28.03.21 21:39, Carl de
Tilslutter med Tilias forklaring så vidt jeg da har greie på det. Forskjellen mellom konsonantisk og vokalsk r har ikke jeg hittil hørt noe om, men det virker plausibelt for meg at det finnes en ytterligere dimensjon i uttalen av r enn bare det om r'en skarres eller rulles.

Jeg tror utover det at du har rett: Hun litt eldre dame med solbrillene i håret ruller nok r'en. Jeg tror nesten det er kraftige forskjeller selv i de ulike bayerske underartene som gjør at r'en i den ene variant rulles kraftig og i andre varianter mindre.

Uansett så mener jeg at selv de kraftige rulle r'ene i bayersk ikke kan konkurrere med ekte rullende r i østlandsk mål. Det blir bare ikke helt det samme. Kanskje den norske ekstreme rullingen er enda litt lenger fremme i tungen, tungespissen enn i de bayerske dialektene med rulle r? I de østnorske variantene går rulle r'en jo til dels over i noen "Zisch"-lyder på slutten av rullingen. "Rrrrullerrrr-sch" på en måte. Dette finnes ikke i bayersk. Kanskje det er her forskjellene mellom den "vokalske" og "konsonantiske" r'en kommer inn? Ikke vet jeg.

Ellers er det jo som Tilia allerede har forklart det:

Du kan selvsagt også rulle r'en på høytysk uten at det blir på noen måte uforståelig for en tysker. Men enhver tysker kommer med engang til å skjønne at her er det noe som er "feil". Dette er noe en ekte innfødt (etnisk) tysker bare ikke gjør.

Det vil si: Du kan kanskje høre dette blant etnisk tyske ungdommer som er vokst opp i tungt fremmedkulturelt pregede miljøer. Dette forekommer jo dessverre i til stadig større grad. Ungdommer som vokser opp i tyrkisk-dominerte miljøer kan dessverre også begynne å herme etter en for mine ører veldig stygg form for tysk med tydelige tyrkiske elementer. https://youtu.be/aLn3sSoICKc?t=50

29.03.21 11:15, Geissler de
Jeg skulle ønske at Carl kunne bremse seg litt, særlig når det virker som om han ikke helt har
greie på det han skriver om.

Det Slogen spør om, har i utgangspunktet ikke noe å gjøre med om man skarrer eller ikke. Slogen har
helt riktig lagt merke til at r'en ikke blir uttalt som en konsonant i visse posisjoner. Som regel
blir r'en uttalt som en vokal når den står etter en vokal og foran en konsonant (Norwegen, erst,
Karl) eller når den er sen siste bokstaven i ordet (hier, Arbeiter, wer).

R'en blir i disse posisjonene erstattet med en vokal som vi kaller for "nesten-åpen midtre vokal"
og som skrives [ɐ] i lydskriften.

Dette gjelder altså uansett om vi uttaler r'en som [r], [​ʀ] eller [ʁ] -- alle disse blir ansett som
korrekte i tysk standarduttale. Dessuten finnes det noen andre uttaler av r-lyden i forskjellige
dialekter.

Også i mange dialekter finner vi dette, selv om det naturligvis er en viss variasjon. Så vidt jeg
vet er det bare de fleste sveitsiske dialektene som konsekvent uttaler alle r'ene.

30.03.21 10:24, Slogen
Interessant! Tusen takk! :)
I Norge er det også ulike måter å skarre eller rulle på. Vestlendinger er f.eks. kjent for å rulle på
en annen måte enn Austlendinger. Skarre-r er vanlig på Sørlandet og store deler av Vestlandet, men
ikke på Nord-vestlandet og noen store områder lenger sør på Vestlandet. I resten av Norge er det
vanlig å rulle på r-en.