22.04.21 23:47, Slogen
Stichwörter: da, dort
Er det noen forskjell på dort og da (på tysk)? Hva er forskjellen, eller er de synonyme?

23.04.21 09:49, Heiko de
dort betegner et sted. Du kan erstatte dort med da: https://www.duden.de/rechtschreibung/dort

da kan være sted eller tid, eller en konjunksjon. Hvis det brukes for tidsangivelse/konjunkjson kan du ikke erstatte det med dort: https://www.duden.de/suchen/dudenonline/da

Heiko

23.04.21 11:39, Fosshaug de
Det finnes ikke noe entydig svar. I dagligtale blir ordene vel oftest brukt synonymt. Dels blir
det påstått at ordene indikerer avstanden mellon den som taler og et objekt: hier → da → dort med
”dort” lengst unna. Det er også regionale forskjeller ved bruk av ”da” og ”dort”. Se:
https://www.atlas-alltagssprache.de/runde-3/f07b-c-f07g/. ”Da und dort” forekommer forresten som
fraseologisk forbinnelse i betydningen ”stedvis”: Da und dort finden sich noch Überreste.

23.04.21 21:46, Slogen
Mange takk!! :)