04.05.21 17:40, Sandra1
Stichwörter: avtale, time
Hei

Werden time und avtale synonym benutzt?

Folgender Satz bringt mich darauf:

Thomas(=far) og Lisa (=barn) har en avtale på helsestasjonen klokka ti.

Es geht ja um einen Termin, daher hätte ich vermutlich time benutzt. Man sagt ja auch "time hos frisøren".

05.05.21 15:30, Slogen
Vil tro at de blir brukt om det samme av og til. Har du time, har du jo også en avtale, men ikke
nødvendigvis omvendt. Når en bruker time, ser jeg for meg ei liste, og at det er andre som har time
til andre tidspunkt. Hos en advokat eller på et kontor, bestiller en kanskje ikke nødvendigvis time,
men ber om en avtale og ev. et nøyaktig møtetidspunkt, viss nødvendig.
Er det noen som vil korrigere eller fylle ut?

07.05.21 11:39, Sandra1
Tusen takk