09.06.06 09:04
Hei! =D

Kan noen oversette dette?

vi takker på forhånd!

Han ble artillerioffiser, men var også virksom som oppfinner. Han oppfant en ny og forbedret telegraf, og grunnla 1847 i Berlin sammen med Johann Georg Halske firmaet Telegraphenanstalt von Siemens & Halske AG

09.06.06 09:14
Er wurde Artillerieoffizier, aber war auch als Erfinder tätig. Er erfant einen neuen und verbesserten Telegraph und gründete 1847 in Berlin zusammen mit Johann Georg Halske die Firma Telegraphenanstalt von Siemens & Halske AG.

09.06.06 22:11
erfanD