18.05.21 23:55, Slogen
I muntlig tysk kan en etter et verb bruke modalpartiklene ja, doch, halt, eben og mal.
Fins det flere?
Engelsk og sikkert mange andre språk, har visstnok ikke modalpartikler.
Jeg tenker at norsk har det, men er usikker. Kan noen si noe mer om dette?

19.05.21 05:32, Carl de
Hvorfor skulle norsk og engelsk ikke kjenne til slike partikkler? Det er da "bare" om å oversette på
direkten:

Jeg gir henne jo boken. (ja)
Jeg gir henne jo / dog boken (doch)
Jeg ga henne engang iblant en bok. (mal)
Gjør dette da! ("mal").
Han gjorde nå bare som han gjorde. (halt)
Sånn er det bare (eben)

Det er krevende å oversette slike partikler i og med at de varierer i betydning alt ettersom hvilke
kontekst de står i. Men det fins nok tilsvarende partikler for det meste både på engelsk og norsk
ville jeg påstått... -? Og visst er det vel mange flere sånne modale partikler som "trotzdem"
(likevel, lell, anyway), irgendwie (på en måte / slags, somehow / sort of).

Hyggelig dag i Norge!

19.05.21 10:50, Fosshaug de
Ja, modalpartikklene kan stå etter et verb. For å bruke dine eksempler: Er denkt halt nicht
mit. Sie spielen doch schön. Sie feiert halt gerne. Ich gehe eben mal Einkaufen.
Duden (bind 4, grammatikk) lister opp som mest brukte modalpartikkler: aber, auch, bloß, denn,
doch, eben, eigentlich, etwa, halt, ja, mal, nur, schon, vielleicht, wohl.
Den tyske Wikipedia har en ganske omfattende artikkel om modalpartikkler:
https://de.wikipedia.org/wiki/Modalpartikel
Norsk har, i samme sett som tysk, en lang rekke partikkler. De blir som regel kalt ”småord” og
dersom du leter etter dette stikkordet vil du finne en del bidrag.

19.05.21 19:08, Slogen
Mange takk! :)