24.05.21 17:24, Sandra1
Stichwörter: du skjønner
Hei

In meiner Hausaufgabe steht:

A: Kan du fortelle om noe du husker veldig godt fra du var liten?
B: Ja, da vil jeg fortelle om gresshoppene.
A: Gresshoppene?
B: Ja, du skjønner, foreldrene mine og jeg bodde i en by, men tanta og onkelen min hadde en
liten gård ute på landet.....

Wie übersetze ich du skjønner hier? Mein Vorschlag wäre "du weisst".
Müsste der Satz nicht mit at hinter skjønner weitergeführt werden?
Irgendwie verwirrt mich dieses du skjønner komplett....

24.05.21 17:55, Carl de
Ganz normales, typisches, idiomatisches Allerweltsnorwegisch. Das Gleiche wie das stereotype englische tausendfach eingefügte: "you know" oder auch "you see": My parents and I were living in a town, YOU KNOW, but my aunt...

Und im Grunde auch in der direkten wörtlichen Übersetzung noch gutes Phrasen-Deutsch:

Ja, weißt Du, meine Eltern und ich wohnten in einer Stadt, aber...

Man könnte auch sagen: "Du mußt wissen, meine Eltern und ich lebten..."

Her er det altså ikke mye å oversette i og med at det er det nøyaktig samme som på tysk. Man må bare skjønne meningen av denne frasen. Skjønner man den å tysk, så skjønner man den og på norsk. Rart at du som tysker spør.

Betydning er omtrent noe som "For å forstå dette, må du vite at". Bezeichnenderweise gibt es auch genau diese etwas antiquierte, aber sehr schöne Floskel auf Norwegisch: "MÅ VITE"

Du findest Letztere unter 6.4 unter "vite" im NAOB: https://naob.no/ordbok/vite mit diesem schönen Beispiel, das fast exakt dem Deinen entspricht:

"jeg er da vokst opp på gård, må vite, og kan dette med melking" und die Erklärung zu "må vite" von NAOB ist - TARAHHH - " muntlig: skjønner du, ser du, dere; forstår seg". Man könnte übrigens auch "vet du" einfügen. Englisch = Deutsch = Norwegisch = Germanisch :-).

24.05.21 18:09, Sandra1
Danke für deine Erklärung.

Ich glaube wenn dort stehen würde skjønner du hätte ich gar nicht unbedingt gefragt, aber die
Wortstellung ist ja verdreht dort steht ja du skjønner

24.05.21 20:39, Carl de
Ja, ist halt wie im Englischen, you know ;-). Auf Deutsch geht das tatsächlich nicht bzw. es bekommt dann tatsächlich eine andere Bedeutung. Jeg er ikke engang skråsikker at det er mulig på norsk med "du vet" - uten at det får denne bekreftende betydningen:

Ja, du vet, foreldrene mine og jeg bodde i en by, men tanta ...

Norsken som jeg kan den sier meg at dette blir noe annet enn nettopp:

Ja, vet du, foreldrene mine og jeg bodde i en by, men tanta ...

Men når det kommer til skjønner - tror jeg - du kan snu på ordstillingen nett som du vil uten at meningen forandrer seg:

Ja, du skjønner, foreldrene mine og jeg bodde i en by, men tanta ...

eller:

Ja, skjønner du, foreldrene mine og jeg bodde i en by, men tanta ...

Sistnevnte variant er ikke jeg helt sikker på om i det hele tatt er rett. Det får de ekte nordmennene her inne bekrefte eller avkrefte. Kanskje Lidarende, WoWi eller Slogen kan si noe om dette....?

25.05.21 21:26, Lidarende no
Invertierte Sätze benutzt man auch auf Deutsch, z.B: «Du kapierst es.» oder «Du kapierst es nicht.»

https://www.bap.de/songtext/du-kapiers-et-nit/

25.05.21 22:11, Carl de
Dette forstår ikke jeg ;-). Selv om det utvilsomt er helt riktig det du skriver om forekomst av inversjon i tysk så tviler jeg nesten litt på at dine setninger er eksempler på en inversjon.

"Das Mädchen beißt der Hund"

er antakelig et eksempel på inversjon: https://wortwuchs.net/stilmittel/inversion/

Eller kanskje enda krassere og bedre:

"Zu Ephesus ein Goldschmied saß" (Goethe: https://www.lernhelfer.de/schuelerlexikon/deutsch-abitur/artikel/inversion# )

For her er det til og med et brudd mot regelen at verbet skal stå på plass nummer 2 i setningen! En ekte inversjon mens den første ikke er så spesiell...

25.05.21 23:07, Lidarende no
OK. Gitt at man føyer til «Ja».
Ja,du kapierst, meine Eltern und ich haben in einer Stadt gewohnt…..

27.05.21 05:36, Carl de
Hei Lidarende. En inversjon er et brudd mot den vanlige rekkefølgene av ordene i en setning. Jeg
skal innrømme at jeg selv ikke er helt klar over om inversjon krever et brudd mot eller bare et
avvik fra det regulære. Jeg tror egentlig at en inversjon er et lovlig avvik fra den vanlige
ordstillingen, ikke et direkte brudd:

Gerne schreibe ich auf Heinzelnisse ein Posting.

Dette er en inversjon som jeg ser det. Det er fullt lov med denne ordstillingen trass i at den ikke
følger det vanlige SVO-mønsteret.

Derimot anser jeg:

Gerne auf Heinzelnisse ich schreibe ein Posting.

Ikke som inversjon, men bare som rett og slett feil.

Hva gjelder "Ja, du kapierst, meine Eltern und ich... " så mener jeg fortsatt at dette ikke handler
om inversjon, men bare en apposisjon, en tilføyelse.

Her er ingenting snudd på hode. Rent grammatisk ikke. Bortsett fra man rent idiomatisk på tysk ikke
kan si "Ja, du kapierst, meine..." æ

Selvsagt følger...

Ja, Du weißt, meine Eltern.... en annen rekkefølge enn

Ja, weißt Du, meine Eltern....

Det kan diskuteres, om ikke rekkefølgen i den andre setningen fremstiller en inversjon. Det er
avhengig av om man går ut fra at den regulære ordstillingen i et spørsmål byr på en inversjon. I så
tilfelle måtte man ansett "weißt du" som inversjon. For egentlig er dette "weißt du" et innbygget
spørsmål. Derimot er "ja, du weißt,..." iallfall ingen inversjon i og med at tilføyelsen følger det
vanlige mønsteret SPO.

"Ja, Du weißt,.." har også en annen betydning enn "Ja, weißt Du,..."

Det førstnevnte betyr nemligen "Ja, som du vet,..." mens det andre nettopp betyr "Ja, om du nå får
vite at..., så skjønner du nok, at...

Det hele er innfløkt. Sukk...

27.05.21 11:03, Lidarende no
Ja, du har rett, Carl. Frasen »Ja,du skjønner» har ikke invertert ordstilling. Men verbet kan
feilaktig tolkes som et spørsmål, og ut fra en slik feiltolkning er ordstillingen invertert.
Formuleringen i læreboka er ikke klar nok. Det hadde vært mer korrekt å skrive «Ja,som du skjønner»/
(Ja, Du weisst). Dessuten følger det en leddsetning som ikke inneholder subjunksjon (underordnet
konjunksjon). Alternativt går det an å formulere leddsetningen med
subjunksjonen at. (dass)

27.05.21 23:13, Carl de
Mange takk, Lidarende, for ytterligere forklaring og utdypning. Sov godt!

29.05.21 17:54, Waldvogel
Nein, Lidarende, "Ja, du skjønner," kann nicht mit "Ja, som du skjønner" ersetzt werden. Das erste bedeutet daß man etwas zu erzählen und erklären wird. Im zweiten Fall vermutet man daß der andere folgendes tatsächlich verstehe.

Was "Ja, du skjønner," anbelangt, kann man nicht ähnliches auf Deutsch sagen?

Doch, siehst du, ...
Well, you see ...

30.05.21 21:50, Carl de
Huhu Skogsfugl,

Men jeg skrev jo allerede i 17:55 at man godt kunne si "Ja, weißt Du,..." på tysk for "Ja, du skjønner"...." !? Dette anser jeg til og med som enda bedre og ordrettere enn "Ja, siehst Du,... ?

Elles: Du må'kke være så streng med oss! Du er da nesten verre enn han Mestermann.

Hyggelig kveld...!

30.05.21 21:56, Carl de
P.S.: Skriv heller et lite innlegg om hva du syns om filmen "Ut og stjæle hester" (se nedenfor)! Det ville vore kult å lese om dine tanker i forhold til den filmen der. Gjerne på norsk som du jo helt opplagt behersker noe helt utmerket! Antakelig mye bedre enn meg. Sukk. Så lærer jeg kanskje noe nytt...?