25.05.21 16:55, Slogen
Dette er både et svar til Sandra og Carl, og samtidig et nytt spørsmål:
Norsk er et leddstillingsspråk, og hovedmønsteret for rekkefølgen av setningsledd er: subjekt-
verbal-objekt. Det betyr at setningsledda vanligvis står i den rekkefølgen. I tillegg vil noen også
kalle norsk for et V2-språk, som vil si at verbalet alltid står som ledd nummer 2 i setninga.
Setninga kan begynne med et anna setningsledd enn subjektet, men verbalet kommer alltid som ledd
nummer 2. Alle germanske språk, med unntak av engelsk, kan visst nok klassifiseres som V2-språk, og
her kommer spørsmålet mitt: Gjelder det også høgtysk (og for så vidt islandsk), som jeg i grunnen
ville tenke på som kasusspråk, og dermed kanskje ikke skulle være så avhengige av leddstillinga?

Ellers vil jeg ikke jeg for min del nødvendigvis påstå at det ikke er mulig å skrive bare på den ene
måten som Carl foreslår, men det mest vanlige vil vel nok være 'du skjønner', men om en tar
vekk 'ja' framfor, virker det for meg nesten helt umulig å skrive 'skjønner du'. 'Skjønner du' kan
nok også forveksles med et spørsmål: Skjønner du?

Ja, du skjønner (eller forstår, veit, ser), foreldrene mine...

Kanskje er det noen som vil korrigere meg eller tilføye noe?

25.05.21 22:00, Carl de
Hei Slogen,

så hyggelig å lese fra deg :-). Mange takk for din innordning som jeg selvsagt tilslutter meg i forhold til "skjønner du" og "du skjønner".

Hva gjelder ditt spørsmål: Nå jeg var ung for en omtrent 300 år siden og gikk på gymnaset fikk vi innprentet av vår særdeles utmerkede lærerinne i engelsk at engelsk til forskjell fra tysk var et strikt "SPO"-språk: subjekt - predikat (= verb) - objekt. Man måtte absolutt ikke snu på denne rekkefølgen!

I og med at altså tyskere først møysommelig må lære seg at engelsk er et strengt "SPO" eller "SVO"-språk er også ditt spørsmål besvart hvorvidt dette også er tilfelle i tysk: It definitely is not!

Gerne beantworte ich Dir noch heute Abend diese Frage!

=

Adverb 1 - Prädikat (= Verb) - Subjekt - Dativobjekt - Adverb 2 - Akkusativobjekt

Som du ser liker tyskere å snu på ordstillingen om setningen begynner med et adverb.

Du finner antakelig litt om dette her: https://de.wikipedia.org/wiki/Subjekt-Verb-Objekt

Hyggelig kveld!